Proef met vasthouden grondwater ter voorkoming van droogteschade

‹ Terug naar overzicht

Proef met vasthouden grondwater ter voorkoming van droogteschade

Geplaatst op:

Bij maatschap Pijnenborg-Van Kempen in Ysselsteyn wordt een proef gehouden om te onderzoeken of grondwater in het voorjaar langer kan worden vastgehouden. 

De proef is een aanvulling op peilgestuurde drainage en moet droogteschade voorkomen door de daling van het grondwater uit te stellen. 

Vasthouden grondwater na natte start

De proef met het langer vasthouden van het grondwater komt voor melkveehouder Mark Pijnenborg na een natte start van 2020. “We hebben nu al te maken met flinke neerslagtekorten. Het lijkt er op dat het tekort nog hoger is dan in dezelfde periode in 1976. Dat jaar staat bekend als een zeer droog met een neerslagtekort van 363 millimeter. Ook nu dalen grondwaterstanden hard. Vooral in het oosten en in het zuiden van Nederland kampen ondernemers weer met dreigende watertekorten.”  

Droogteschade is een van de knelpunten op het melkveebedrijf in Noord-Limburg dat deelneemt aan Koeien & Kansen, zo blijkt uit een analyse van het watermanagement van het bedrijf, meldt Koeien & Kansen en Wageningen University & Research.  

Inzicht watermanagement

schema proef vasthouden grondwaterPijnenborg heeft in het BedrijfsWaterWijzerPlan een proef opgenomen waarin hij gaat onderzoeken wat de mogelijkheid is om de droogteschade te beperken op twee percelen gelegen op de huiskavel. Deze percelen grenzen aan de sloot waar hij zelf het peil kan beheren. De BedrijfsWaterWijzer geeft inzicht in het watermanagement en gaat in op aspecten die betrekking hebben op de kwaliteit en kwantiteit van water op een melkveebedrijf. Hierbij wordt gekeken naar het erf, droogte, wateroverlast, uitspoeling naar grondwater, afspoeling naar oppervlaktewater, kwaliteit drinkwater voor vee en ecologisch slootbeheer.

Aanvulling peilgestuurde drainage

De percelen op het melkveebedrijf zijn gedraineerd en de sloot dient als een aanvulling op de peilgestuurde drainage. Hierbij moeten de drainagebuizen zo lang mogelijk onder water worden gehouden door een hoger slootpeil te realiseren. Vervolgens kan worden gekeken in hoeverre het mogelijk is om water in de bodem in het voorjaar te conserveren met behulp van een gestuwde sloot.

Pomp op zonne-energie 

Op het bedrijf van Pijnenborg-Van Kempen wordt het water vanuit een andere bron, een waterschapssloot, in de sloot gepompt. De pomp werkt op zonne-energie en kost geen extra stroom of diesel. Zo hoopt Pijnenborg langer te profiteren van een hogere grondwaterstand in komende jaar. “Tot nu toe functioneert de pomp goed. De drains staan onder water, maar het effect op de grondwaterstand is tot nu toe nog gering.” 

Hij houdt de grondwaterstand in het kader van deze proef nauwlettend in de gaten. Er zijn  zestien grondwaterpeilbuizen waar hij de grondwaterstand kan meten. Op basis hiervan kan nagegaan worden of de inlaat van water via de drains een meetbaar effect heeft op de grondwaterstand.