Proeftuin Veenweiden leidt tot reductie ammoniakemissie

‹ Terug naar overzicht

Proeftuin Veenweiden leidt tot reductie ammoniakemissie

Geplaatst op:

Proeftuin Veenweiden heeft geleid tot een reductie van de ammoniakemissie die net onder het gestelde doel is gebleven. De totale ammoniakemissie per bedrijf daalde van 5.847 kg naar 4.709 kg ammoniak. De beoogde reductie van 25 procent in de ammoniakemissie werd hiermee net niet gehaald en bleef op 22 procent. De betrokken partijen verwachten echter dat het gestelde doel wel kan worden bereikt.

Proeftuin VeenweidenEr namen ruim honderd melkveebedrijven deel aan het project in het Groene Hart dat na drie jaar is afgerond, zo meldt LTO Noord dat Proeftuin Natura 2000 Veenweiden mede heeft opgezet.

Drijfmest verdund uitrijden

Het aantal stuks jongvee per pilotbedrijf ging van 5,1 per tien melkkoeien naar 4,4. Het aantal weide-uren per bedrijf nam toe van 1.445 naar 1.601. Ook de tien bedrijven die deelnamen aan het project Proeftuin Veenweiden zijn zowel in hectares als in melkproductie gegroeid. Dit heeft voor een verlaging van de ammoniakemissie gezorgd. Door drijfmest verdund uit te rijden, wordt 40 procent minder ammoniak uitgestoten dan bij de gewone sleepvoet. Daarnaast zorgt het voor een betere benutting van de mest.

Stalemissie daalt licht

De stalemissie ammoniak per grootvee-eenheid is licht gedaald van 11,8 kg naar 11,6 kg per dierplaats. Het is nauwelijks gelukt om het ruw eiwitgehalte in het rantsoen naar beneden te brengen. Het rantsoen van de veenweidebedrijf bestaat vooral uit gras, soms uit mais, bijproducten en krachtvoer. Het geeft de boer weinig corrigerende mogelijkheden. De voerleveranciers zijn terughoudend met het verlagen van het ruw eiwitgehalte in krachtvoer. Om minder eiwitrijk ruwvoer van het land te halen, moet een veehouder nog nauwkeuriger kijken naar de bemesting en het maaitijdstip.

Vervolg met Klimaatslim Boeren op Veen

Proeftuin Veenweiden krijgt met Klimaatslim Boeren op Veen een vervolg op de afgelopen drie jaar. In dit project dat dit voorjaar startte, houden melkveehouders zich naast ammoniakemissie ook bezig met bodemdaling, CO2-uitstoot, waterkwaliteit en biodiversiteit. De integrale aanpak is gericht op bedrijfsresultaat en toekomstperspectief.