Rabobank lanceert visie op agri & food

‹ Terug naar overzicht

Rabobank lanceert visie op agri & food

Geplaatst op:

De Rabobank heeft een nieuwe visie op de toekomst van de land- en tuinbouw. Een duurzame voedselproductie staat daarin centraal.

‘Schouders onder de voedseltransitie’ luidt de titel van de nieuwe visie van Rabobank Food & Agri, het onderdeel van de Rabobank dat zich richt op de voedingssector. De directeur van Food & Agri Nederland bij de bank, Carin van Huët, presenteerde de visie deze maand tijdens een bijeenkomst met journalisten in Utrecht.

De titel van de visie slaat op de verandering van het voedselsysteem die naar het oordeel van de bank noodzakelijk is. “We staan voor enorme uitdagingen”, zegt Van Huët. “De wereldbevolking groeit snel en de consumenten vragen om voedzame, gezonde voeding. Een opschaling en diversificatie van het aanbod is hard nodig, maar met minder impact op leefomgeving en het milieu. De huidige manier van produceren staat onder grote druk vanwege de impact op het klimaat, de leefomgeving en de biodiversiteit.”

Speerpunten

Het moet dus duurzamer. De bank definieert duurzaam als ‘geen nadelige gevolgen achterlatend voor de volgende generatie’. “Wij willen in die verduurzaming een rol spelen. We hebben de kennis, de kunde en we kunnen verbindingen leggen”, motiveert zij.

De bank wil dat de landbouw in 2030 groen en gezond is en gewaardeerd wordt. Zij heeft vijf speerpunten geformuleerd om dat te bereiken. De bank wil zich sterk maken voor: halvering van de uitstoot van broeikasgassen; kringlooplandbouw; biodiversiteit; halvering van de voedselverspilling en voor ondernemerschap.

Gezond inkomen

Wat dat laatste betreft: de Rabobank vindt dat ondernemers een eerlijke prijs verdienen. Van Huët: “De marges zijn al 128 jaar niet groot. Als wij willen dat de sector investeert in duurzaamheid, dan heeft zij ook een gezond inkomen nodig. Dat betekent niet een maximaal inkomen, maar een inkomen waardoor je op een gezonde manier kan investeren. Dat vraagt ook iets van de consument. Want die zal een hogere prijs moeten betalen. Dat is best lastig.”

De bank wil zich bij de realisatie van de visie op koplopers richten. “Die zijn voor ons heel interessant omdat die zoekende zijn naar oplossingen. Die ondernemers proberen we te ondersteunen waardoor we sneller kunnen zien welke interessante ontwikkelingen   er in de sector gaande zijn. Dat betekent overigens niet dat we andere bedrijven niet financieren.”

Eisen

In het kader van de visie heeft de bank voor elke sector een duurzaamheidsmatrix ontwikkeld. Daarmee kan bij een financieringsaanvraag worden bekeken in hoeverre de ondernemer voldoet aan bepaalde duurzaamheidseisen. Volgens Marijn Dekkers, sectorspecialist Melkvee bij de bank, gaat het dan om zaken als bijvoorbeeld grondgebondenheid, biodiversiteit en dierenwelzijn. Een bedrijf dat hoog scoort op de index komt eerder in aanmerking voor rentekorting dan een bedrijf dat lager scoort.
“De matrix houdt rekening met opvattingen die er in de maatschappij leven over de landbouw, maar wel op basis van harde criteria”, benadrukt Dekkers. “Op basis van emotie kunnen we niet financieren.”

Spandoeken

Maatschappelijke acceptatie is voor de bank relevant. Een bank dat een bedrijf wil financieren waar de spandoeken aan de weg staan omdat de buurt het niet bedrijf niet accepteert, moet zich nog eens achter de orden krabben, vindt Dekkers. “Een veehouder die over de vereiste vergunning beschikt maar die zijn gelijk bij de rechter moet halen omdat zijn bedrijf maatschappelijk ongewenst is, daarvan vragen wij ons af of je die wel moet financieren. We zullen besluiten over financieringsaanvragen op de ratio baseren, maar door de publieke opinie kan het soms gaan schuiven.”

De matrix is opgesteld op basis van ontwikkelingen elders. “Wij bepalen niet zelf wat duurzaamheid is, maar wat in wetgeving en in marktconcepten als duurzaam wordt beschouwd. Dat is sectorbepaald context bepaald en is bovendien continu in beweging.”

Wat duurzaamheid precies is wordt uiteindelijk bepaald door het supermarktkanaal, meent Martijn Rol, sectorspecialist Food bij de Rabobank. “Supermarktketens zien de noodzaak van verduurzaming ook. Wat je merkt is dat de grote discounters de lat steeds hoger leggen.” Dat is volgens hem een logisch gevolg van de hevige concurrentie tussen de supermarktketens. De volumes zijn groot en de marges zijn flinterdun.

René van Buitenen

Dit artikel is verschenen in ZuivelZicht 5 2019. Nog geen abonnee? Klik HIER.