SmartAgriHubs wil Europese digitale transformatie

‹ Terug naar overzicht

SmartAgriHubs wil Europese digitale transformatie

Geplaatst op:

SmartAgriHubs is een nieuw EU-project dat streeft naar een brede digitale transformatie van de Europese landbouw- en voedingssector. Met een budget van € 20 miljoen, mede van de EU, wordt een uitgebreid Europees netwerk van Digitale Innovatie Hubs (DIH’s) opgezet.

SmartAgriHubsHet doel van het project is het opbouwen van 140 digitale innovatiehubs, negen regionale clusters en 28 flagship innovation experiments. SmartAgriHubs verwacht via 2.000 experimenten meer dan 2 miljoen boerderijen in Europa bij de digitalisering te betrekken. Daardoor wordt het proces toegankelijker en zullen de resultaten ook beter aansluiten bij de specifieke behoeften van de boeren.
Er zijn volop kansen voor het toepassen van digitale oplossingen door de landbouwsector door ICT- en datageoriënteerde technologieën, maar het gebruik ervan blijft in de praktijk gefragmenteerd en beperkt tot een kleine groep early adopters.

Nieuwe technologie voor melkveehouders

Voor melkveehouders kan het project betekenen dat zij gemakkelijker kunnen beschikken over nieuwe technologie voor bijvoorbeeld een efficiëntere bedrijfsvoering, duurzaam rendement, het verhogen van dierenwelzijn, minder medicijngebruik en dergelijke.

Monitoren ammoniakuitstoot

Hoe experimenten eruit gaan zien voor de zuivelsector moet de komende tijd blijken. Een van de experimenten start in de Nederlandse en Belgische veeteeltsector om de ammoniak uitstoot te monitoren. Vanaf maart gaat de website van SmartAgriHubs de lucht in en zullen steeds meer experimenten worden gedeeld.

Europees netwerk

Het netwerk van 140 DIH’s bouwt voort op bestaande projecten en ecosystemen zoals Internet of Food and Farm (IoF2020). Deze hubs zijn ingedeeld in negen regionale clusters geleid door organisaties die nauw verbonden zijn met nationale of regionale digitaliseringsinitiatieven en -fondsen. De 28 flagship innovation experiments zijn geselecteerd om ideeën, concepten en prototypen verder te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Deelnemers

SmartAgriHubs, dat tot 2022 duurt, brengt verschillende soorten expertise samen in een breed netwerk dat alle EU-lidstaten omvat. Het consortium van 108 partners bestaat uit start-ups, het mkb, serviceproviders, technologische bedrijven, technologie-experts en eindgebruikers. Eindgebruikers uit de agrifoodsector vormen de kern van het project en de drijvende kracht achter de digitale transformatie.
Organisaties die in ons land aan het project meedoen zijn: TNO, WUR, ZLTO, FarmHack, Bioscope, Van Mierlo, Stienen, Agriwatch, PNO International en Schuttelaar&partners.