SMK investeert in sterke groei keurmerkhouders

‹ Terug naar overzicht

SMK investeert in sterke groei keurmerkhouders

Geplaatst op:

SMK (Stichting Milieukeur) investeerde vorig jaar in een sterke groei van keurmerkhouders. Dit blijkt uit het SMK Jaarverslag 2019. 

keurmerken SMK Zo kreeg het keurmerk On the way to PlanetProof voor melk in het eerste jaar een significant aandeel in de supermarkt. Inmiddels zijn er drie zuivelketens met ongeveer zevenhonderd melkveehouders gecertificeerd op een oppervlakte van circa 44.000 hectare duurzamer beheerd land. 

On the Way to PlanetProof

Het certificatieschema voor On the Way to PlanetProof werd vorig jaar herzien met een verplichting voor het gebruik van groene stroom en een verbod op het gebruik van glyfosaat op erven en in grasland. Per 1 januari 2020 was bij publicatie van het schema al voorzien. Vanaf dit jaar zijn daarnaast ook Koedata (voorheen CDM-score) en KoeKompas in het schema opgenomen. In aanvulling op de periodieke beoordeling voor KoeKompas stelt On the way to PlanetProof dat er ook tussentijds een evaluatiegesprek wordt gehouden tussen boer en dierenarts. Verder is er een verplichting voor natuur- en landschapsmaatregelen uitgewerkt.

SMK: certificatieschema voor melk

SMK kreeg in 2018 opdracht voor het ontwikkelen van een certificatieschema voor melk voor het programma Dierlijk. Deze opdracht kwam allereerst van de Stichting Natuurlijk Melken 2050, met steun van de drie noordelijke provincies. Vervolgens is FrieslandCampina aangesloten als medeopdrachtgever. In relatief korte tijd ontstond een ambitieus certificatieschema dat ook voor de sector uitvoerbaar is. Daarbij is naast basiseisen zoals weidegang, ingezet op eisen op het gebied van natuuren landschap, biodiversiteit, klimaat, dierenwelzijn en diergezondheid. Bij de start zou circa 10 procent van de melkveehouders in Nederland hieraan kunnen voldoen, zo bleek uit een analyse van Wageningen University & Research (WUR).

SMK opnieuw operationeel verlies

SMK heeft vanwege de groei geïnvesteerd in personele capaciteit, automatisering en onderzoek. Daarmee lopen de kosten voor de baat uit. De inkomsten uit de meeste afdrachten kunnen namelijk pas worden geboekt als omzet in het jaar volgend op de certificatie. De inkomsten uit 2019 hadden voor een groot deel betrekking op de afdracht van certificaathouders in 2018. SMK leed hiervoor vorig jaar opnieuw een operationeel verlies van per saldo € 200.000. Dit verlies komt ten laste van de reserves. Dankzij de groei van keurmerkhouders zijn de financiële vooruitzichten voor komende jaren beter. SMK ziet hierdoor kans investeringen van de afgelopen jaren terug te verdienen.