Subsidie OP Oost voor slimme CO2-reductie

‹ Terug naar overzicht

Subsidie OP Oost voor slimme CO2-reductie

Geplaatst op:

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan slimme CO2-reductie. Voor innovaties in onder meer agrifood is 18 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling Algemene Innovatie is open voor de agrarische sector in Overijssel en Gelderland. 

SubsidieOnder de noemer Algemene Innovatie kan subsidie worden aangevraagd voor grote R&D samenwerkingsprojecten. In deze projecten werken drie of meer onafhankelijke organisaties samen aan innovaties in de sectoren Agrofood, Health en High Tech Systemen & Materialen (HTSM). Een subsidie bedraagt minimaal €50.000 en maximaal €2.000.000 per aanvraag.

Slimme CO2-reductie

Voor Slimme CO2-reductie kan subsidie worden aangevraagd worden door samenwerkende organisaties die plannen hebben om grondstoffen en/of energie te besparen, schone energie te winnen en/of op te slaan. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit drie of meer onafhankelijk samenwerkende organisaties. Ook kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen of coöperaties kunnen hiervan deel uitmaken. De subsidie bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 2.000.000 per aanvraag.
De middelen zijn beschikbaar tussen 16 mei en 31 oktober en worden verdeeld volgens het ‘first come first serve’-principe. Dit betekent dat complete subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. Aanvragen is niet meer mogelijk nadat het beschikbare budget is toegekend.

OP Oost 2014-2020

In het Operationeel Programma (OP) Oost werken Gelderland en Overijssel samen met de EU aan structurele versterking van de economie in Oost Nederland. De EU stelt hiervoor €101 miljoen beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel dragen samen €68 miljoen bij. Bij het merendeel van de gesubsidieerde projecten werken twee of meerdere bedrijven en kennisinstellingen samen. 

Voor meer informatie zie www.op-oost.eu.