Thom Huppertz hoogleraar Dairy Science & Technology

‹ Terug naar overzicht

Thom Huppertz hoogleraar Dairy Science & Technology

Geplaatst op:

Dr. ir. Thom Huppertz bekleedt sinds 1 mei de buitengewone leerstoel Dairy Science & Technology aan Wageningen University & Research. De leerstoel is een initiatief van Wageningen University & Research (WUR) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Huppertz volgt prof. dr. ir. Tiny van Boekel op, die de leerstoel sinds september 2017 op interim-basis heeft vervuld.

Thom Huppertz

Thom Huppertz.

Thom Huppertz (Venray, 1975) is in deeltijd werkzaam als principal scientist Food structuring bij FrieslandCampina. Hij is daarnaast als adjunct-professor Dairy Science verbonden aan Victoria University in Melbourne (Australië). Huppertz is tevens hoofdredacteur van het International Dairy Journal. Eerder was hij tien jaar verbonden aan het Nizo als principal scientist dairy technology. Van 2013 tot 2017 was Huppertz adjunct-professor Dairy Science and Technology aan South Dakota State University in de Verenigde Staten.

Aanspreekpunt voor samenwerkingsverband

Huppertz zal namens Wageningen University aanspreekpunt zijn voor het samenwerkingsverband rond Dairy Campus in Leeuwarden. Ook is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van One Wageningen Dairy.

Verbinding duurzaamheid en gezondheid

De leerstoel Dairy Science & Technology richt zich op het verbinden van vraagstukken op het gebied van een duurzame zuivelproductie met kennis over hoe zuivelproducten kunnen bijdragen aan voeding en gezondheid. Belangrijke vragen die bij het multidisciplinair onderzoek onder leiding van Huppertz worden gesteld, zijn:

– Hoe kunnen de voedingswaarde en de bijdrage van zuivel aan voeding en gezondheid worden geïntegreerd in de beoordeling van het milieueffect van een voedingspatroon?

– Welke invloed hebben veranderingen in de melksamenstelling op de fysisch-chemische eigenschappen van melk en daarmee op verwerking tot zuivelproducten en hun voedingswaarde?

– Hoe kan zuivelverwerking worden geoptimaliseerd om zuivelproducten te maken met maximale voedingswaarde door optimale verteringseigenschappen en afgifte van nutriënten?

Verdieping en verbreding zuivelonderwijs

Huppertz zal zich ook richten op de verdieping en verdere verbreding van het onderwijs op het gebied van zuivel. Er zijn drie onderwijselementen voor studenten met de specialisatie Dairy Science & Technology bij Wageningen University: Dairy Chemistry and Physics, Dairy Science & Technology en Milk in the Dairy Chain.