Valorisatie melkketens voor toegevoegde waarde zuivel

‹ Terug naar overzicht

Valorisatie melkketens voor toegevoegde waarde zuivel

Geplaatst op:

De toekomst van de zuivel stond centraal tijdens het 110-jarig jubileumvoorjaarssymposium ‘Nederlandse zuivel: kennis van nu, kansen voor de toekomst’ van het Genootschap ter Bevordering van Melkkunde op 19 april in Gouda. Valorisatie van melkketens kwam ruim aan bod vanuit verschillende invalshoeken. Zo werd de zuivelmarkt belicht en werd gesproken over de kansen die innovatief onderzoek in de veehouderij en technologie bieden voor de zuivelsector. De Pieter Walstra prijs ging dit keer naar een Duitse wetenschapper.

Voorafgaand aan het symposium, met ruim tachtig aanwezigen, was er een rondleiding langs historische locaties in de Gouda die iets te maken hadden met kaas. Net als vroeger doen de boeren en handelaren op de kaasmark nog steeds handjeklap om de beste kazen. Het ledenaantal van het Genootschap ter Bevordering van Melkkunde groeit en bedraagt inmiddels 277. Harm Abma (CSK) nam de voorzittershamer en de Koninklijke Erepenning over van Marjoleine Bartels-Arntz (FrieslandCampina).

Valorisatie van melk

Valorisatie van melk is aan de orde van de dag. De Nederlandse melk lijkt volgens consultant Mark Voorbergen een schaars goed te worden. “Ontwikkelingen naar de top van de waardepiramide (merkproducten in babyvoeding en zuivelproducten en performance voeding in nieuwe groeimarkten met zuiveltekort) zullen zich versnelt ontwikkelen.” Hij ziet mogelijkheden voor verschillende melkstromen, zoals biologische melk, weidemelk, duurzamere melk. Als gevolg hiervan dient de hele keten steeds beter op elkaar afgestemd te zijn. Verwerkers zoeken steeds meer de leveranciers die passen bij de eigen ambities. Melkveehouders moeten zich afvragen of hun eigen ambities passen bij de waardeketen waarin zij zitten. De keuzes van de verwerkers impliceren volgens Voorbergen steeds vaker strategische vragen voor melkveehouders: welke melk wil ik produceren, wat zijn mijn eigen ambities voor de lange termijn en passen die bij de richting die mijn verwerker op gaat. (Tekst: Yves De Groote, foto: genootschap ter bevordering van Melkkunde)

[Lees het hele artikel in het magazine ZuivelZicht mei 2018]