Zuco KO-lleezje-tours: inspiratie voor ketenpartners

‹ Terug naar overzicht

Zuco KO-lleezje-tours: inspiratie voor ketenpartners

Geplaatst op:

Zuivelcoöperatie Zuco start dit najaar met het Zuco KO-lleezje, een reeks educatieve inspiratietours door de Zuco-keten. De tours zijn bestemd voor onder andere melkveehouders, zuivelbedrijven, bestuurders, politiek en verenigingen. 

Zuco KO-lleezje inspiratietourThema’s die tijdens de bijeenkomsten aan de orde kunnen komen zijn kringlooplandbouw, bodem, onderneming en culinaire zuivel, natuurinclusieve landbouw en kleinschalige melkveehouderij. 

Zuco KO-lleezje met ministeries

Aan het KO-lleezje nemen onder andere deel het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, obligatiehouders van Zuivelcoöperatie Zuco, Studiegroep melkveehouders Flynth Adviseurs & Accountants en de Stichting Melkvee Drenthe. 

Meer informatie en aanmelden: klik HIER.