Kritieke melkprijs per bedrijf verschilt fors

‹ Terug naar overzicht

Kritieke melkprijs per bedrijf verschilt fors

Geplaatst op:

De kritieke melkprijs in verhouding tot de melkprijs laat zien dat de marge over de afgelopen elf jaar gemiddeld marginaal is. De gemiddelde kritieke melkprijs daalde vanaf 2014 jaarlijks hoewel er sinds 2017 weer een stijging is. De verschillen tussen bedrijven blijven fors. Dit concludeert Alfa Accountants en Adviseurs in een bericht over de ontwikkeling van de KMO in de afgelopen vier jaren.

De kritieke opbrengstprijs wordt lager naarmate de omvang van bedrijven toeneemt. Dit vanwege schaalvoordelen in de melkproductie, zo is een algemene opvatting. Als dit idee echter wordt afgezet tegen data uit 2018, dan wordt dit cijfermatig niet onderbouwd. De klasse van vijftig tot honderd koeien heeft het grootste aantal bedrijven met een kritieke opbrengstprijs van meer dan € 45 per 100 kg. Tegelijkertijd heeft die groep ook de meeste bedrijven met een kritieke opbrengstprijs van minder dan € 25 per 100 kg. In de jaren vanaf 2014 tot 2018 is dat patroon telkens te zien. Het verband tussen bedrijfsomvang en de kritieke melkprijs is blijkt niet zo eenduidig te schetsen.

Goede indicator

De kritieke melkopbrengstprijs is voor een melkveebedrijf een goede indicator om inzicht te krijgen in de kritieke grenzen en om goed te kunnen inspelen op de schommelingen van de melkprijs. Dit de melkopbrengst die minimaal nodig is om aan alle verplichtingen te voldoen. Hierbij is er regulier afgelost bij de bank, rekeningen zijn betaald, de vervangingsinvesteringen kunnen worden gedaan en de privéonttrekkingen zijn meegenomen.