Melkveebedrijven zien liquiditeit verslechteren

‹ Terug naar overzicht

Melkveebedrijven zien liquiditeit verslechteren

Geplaatst op:

De liquiditeit van melkveebedrijven is in dit afgelopen derde kwartaal met gemiddeld € 13.000 verslechterd. Dat komt neer op zo’n € 130 per koe. De stand op de rekening-courant kwam daarmee op ruim € 15.000 in de min, bericht ABN Amro. 

Leden van FrieslandCampina ontvingen in september nog wel een interim-uitkering, maar de melkontvangsten zakten met gemiddeld 10 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Door de droogte hoefden de meeste bedrijven nog geen extra ruw- en krachtvoer aan te kopen omdat het vroege voorjaar een ruime grasproductie had.  Extra kosten waren er wel voor onder andere beregening.

Liquiditeit: kostprijs gestegen

Ook vorig jaar daalde in de melkveehouderij de liquiditeitspositie in het derde kwartaal. Deze is dit jaar nu € 12.000 lager. Bovendien lijkt de betalingsachterstand van melkveehouders bij leveranciers  toegenomen. De kosten voor melkproductie overstegen in het afgelopen halfjaar de melkprijs van circa 35 cent. De kostprijs op melkveebedrijven is in de afgelopen jaren langzaam toegenomen en bij de huidige melkprijs verdween de marge voor tegenvallers. De uitkering van betalingsrechten in december vormen een welkome aanvulling. Naast de liquiditeit is de stemming in de sector gedrukt. Nadat er enige rust kwam in de fosfaatproblematiek veroorzaakt het stikstofdossier grote onzekerheid bij melkveehouders. 

Europese zuivelproductie stabiel

Begin dit jaar lieten de melkpoederprijzen aanvankelijk een lichte stijging zien. Vanaf eind april daalden de prijzen, om vanaf half juli iets te stijgen. De melkpoederprijzen kwamen begin deze maand per saldo ruim 9 procent boven het gemiddelde van 2018. De boterprijzen liggen deze maand  echter 16 procent onder die van eind vorig jaar. De boterprijs is dit jaar gemiddeld 22 procent lager dan in 2018. De uitbetaalde melkprijs in dit derde kwartaal daalde ten opzichte van het eerste kwartaal per saldo met bijna 4 procent. 

Melkaanvoer afgenomen  

De Nederlandse melkaanvoer nam vorig jaar met 3 procent af. De daling krijgt met 2,3 procent een vervolg in de eerste acht maanden van dit jaar, maar vlakt later in het jaar enigszins af. De melkaanvoer was in augustus hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. 

De Europese melkproductie bleef gelijk over de eerste zeven maanden van dit jaar. De melkprijs beleeft een relatief vlakke periode; ruimte voor verbetering lijkt de komende maanden beperkt. Wel hebben de GDT, de Nederlandse melkpoeders en kazen een lichte plus.

Vooruitzichten

In de komende maanden hebben melkveehouders uitgaven voor inkuilen en voor ruwvoeraankoop. Deze zullen hoger dan gemiddeld uitvallen. Door de droge zomer is extra volume nodig, daarnaast ligt de maisprijs dit jaar hoger dan gemiddeld. Voorlopige landbouwtellingcijfers wijzen uit dat het areaal snijmais met ruim 18.000 hectare is gedaald (-9 procent). Ook het areaal grasland nam met ruim 3.000 hectare af  (-0,4 procent). 

Het aantal melkkoeien is met ruim 2,5 procent gedaald. Er ontstaat druk op de liquiditeiten met in december weer  een toename als gevolg van uitbetaling van betalingsrechten. 

Meer informatie over melkprijs en saldo staat op Agrimatie van Wageningen Economic Research.