Roekevisch scoort maximaal in duurzaamheid

‹ Terug naar overzicht

Roekevisch scoort maximaal in duurzaamheid

Geplaatst op:

Melkgeitenbedrijf Roekevisch in Zelhem heeft als eerste geitenbedrijf de maximale score gehaald binnen het duurzaamheidsprogramma van de Duurzame GeitenZuivelKeten (DGZK). DGZK werkt sinds twee jaar aan een duurzaamheidsprogramma voor geitenzuivelaars en geitenhouders en is sinds april volledig operationeel.

Het familiebedrijf Roekevisch, gerund door vader Reint, moeder Annie, zoon Dennis, schoondochter Hilde en dochter Linda, behaalde het maximale aantal van honderd punten in het programma. De familie beschikt al een aantal jaren over het zoönosekeurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat men zich bewust is van mogelijke risico’s op zoönosen die elke diergroep met zich meebrengt. Bedrijven krijgen het keurmerk wanneer ze, samen met de dierenarts, proberen deze risico’s uit te sluiten of zo klein mogelijk te maken.

‘Logisch’

Annie Roekevisch: “We hebben een camping bij huis en vinden het logisch dat je goed kijkt naar mogelijke risico’s en deze bij voorkeur uitsluit.” Ook fokt de familie succesvol eigen bokjes op tot ze slachtrijp zijn. Dennis Roekevisch: “Dat kan alleen doordat we daarvoor ruimte hebben in de vergunning. Voor veel geitenzuivelbedrijven is dit momenteel lastig vanwege de groeistoppen in diverse provincies.”
Met de goede score op duurzaamheid laat de familie Roekevisch, net als veel collega’s, zien dat het thema een onlosmakelijk onderdeel is van het produceren van geitenzuivel en dat deze met veel zorg voor mens en dier wordt geproduceerd.

Punten voor zeven onderdelen

Het DGZK-duurzaamheidsprogramma bestaat uit zeven onderdelen. Per onderdeel zijn maximaal honderd punten te verdienen, afhankelijk van inspanning en prestatie. Bedrijven krijgen punten op het gebied van levensduur van de geiten, het gebruik van antibiotica op het bedrijf en het percentage bokjes dat op het bedrijf wordt grootgebracht. Een energiescan geeft geitenhouders inzicht in hun energieverbruik. Daarnaast kunnen geitenhouders punten verdienen als ze een zoönosekeurmerk hebben en actief de interactie met de omgeving opzoeken.

De eerste resultaten

Een grote groep geitenhouders heeft inmiddels haar kengetallen op het gebied van duurzaamheid inzichtelijk gemaakt. Geitenhouders kunnen hierdoor onderling kengetallen en kennis uitwisselen en zo bepaalde thema’s optimaliseren.
Uit de resultaten blijkt dat veel geitenhouders het al goed doen op het gebied van duurzame bedrijfsontwikkeling en dierenwelzijn, en hier bewust mee bezig zijn. Veel melkgeitenbedrijven werken al met energiebesparende maatregelen en een flink aantal bedrijven brengt de bokjes op het eigen bedrijf groot voor ze geslacht worden. Ook vinden veel geitenhouders het belangrijk om transparant te zijn over hun bedrijf en actief de verbinding te zoeken met de samenleving. Verder werken geitenzuivelfabrieken aan energiebesparende maatregelen.