Royal A-ware behaalt stabiel resultaat

‹ Terug naar overzicht

Royal A-ware behaalt stabiel resultaat

Geplaatst op:

Royal A-ware heeft vorig jaar een nettoresultaat van € 18 miljoen behaald. Het zuivelbedrijf boekte met een omzet van € 1,4 miljard en een resultaat voor belasting van € 25 miljoen een vergelijkbaar resultaat als in 2017. 

Eind dit jaar wordt de bouw van de nieuwe mozzarella- en roomfabriek in Heerenveen afgerond.

De groei ten opzichte van 2017 lag vorig jaar rond de 7 procent terwijl het resultaat voor belasting steeg met 5 procent. Ceo Jan Anker: “Ik ben content met dit prima en stabiel resultaat en ik wil onze medewerkers dan ook bedanken voor hun inzet en onze melkveehouders, klanten en leveranciers voor het in ons gestelde vertrouwen.”

Investeren in verdere groei 

Royal A-ware, dat in 2018 gemiddeld 2.665 medewerkers (fte) telde, heeft vorig jaar met € 91 miljoen opnieuw fors geïnvesteerd in verdere groei. Het gaat om de uitbreiding van de kaasmakerij in Heerenveen, het uitbreiden en moderniseren van verpakkings- en rijpingscapaciteit en de bouw van de nieuwe mozzarella- en roomfabriek in Heerenveen, die dit jaar wordt afgerond.

Het wagenpark van dochteronderneming AB Texel werd tevens flink uitgebreid. Het langetermijninvesteringsprogramma wordt dit jaar voortgezet om de positie van Royal A-ware verder te versterken.

Vooruitblik

In verband met de volatiliteit op de zuivel- en kaasmarkt worden voor 2019 geen verwachtingen uitgesproken. Eind dit jaar wordt de mozzarella- en roomfabriek in Heerenveen in gebruik genomen. Royal A-ware is inmiddels samen met zuivelcoöperatie Glanbia Ireland ook gestart met de voorbereidingen van de bouw van een kaasmakerij in Ierland.