Uelzena investeert in modernisering en uitbreiding

‹ Terug naar overzicht

Uelzena investeert in modernisering en uitbreiding

Geplaatst op:

Al ruim zestig jaar is Uelzena een belangrijke leverancier van ­zuivelingrediënten voor de Duitse voedingsmiddelenindustrie. Om zich te wapenen tegen de sterk fluctuerende prijzen van basiszuivelproducten heeft de topcoöperatie een ­investeringsprogramma opgesteld.

 

Tekst: Hermann-Josef Martin, Foto’s: Uelzena

De directie van Uelzena heeft de afgelopen maanden de organisatie onder handen genomen. De in het noorden van Duitsland gevestigde coöperatieve zuivelonderneming groeide in de loop der jaren uit tot een middelgrote groep van kleine gespecialiseerde zuivelbedrijven. Twee daarvan heeft Uelzena in het najaar gebundeld: de dochtermaatschappijen Hoche Butter in Uelzen en Trilactis in Saarbrücken.

Beide bedrijven behoren al tientallen jaren tot de belangrijkste leveranciers in Duitsland van boter en botervetten en kazen voor de groothandel. Zij zijn samengevoegd tot de nieuwe onderneming Hoche Butter.   Die is verantwoordelijk voor het hele assortiment en voor de verkoopactiviteiten van beide dochterondernemingen. Binnen de Uelzena-groep is Hoche Butter ook verantwoordelijk gesteld voor de distributie naar afnemers in de bakkerijsector, de groothandel en de detailhandel. De verkoop aan industriële klanten blijft in handen van het moederbedrijf Uelzena. De fusie is volgens de directie noodzakelijk om de organisatie te stroomlijnen en de verkoop te optimaliseren.

Forse omzetgroei

UelzenaHet bedrijf behaalde in 2017 een forse omzetstijging. Die groeide met 33 procent naar € 703 miljoen. Dat was met name een gevolg van sterk verbeterde marktprijzen. Vrijwel alle productgroepen droegen bij aan de hogere omzet. De meeste omzet kwam op naam van de productgroep boter, botervet en premixen. Daar bereikte Uelzena een omzetgroei van 67,5 procent dankzij de sterk gestegen verkoopprijzen van melkvetproducten.

Wat omzet betreft was melkpoeder in 2017 het tweede product van de Duitse onderneming, met een opbrengst van € 146 miljoen. Dit was 11,5 procent meer dan in het voorgaande jaar. In termen van verkoopvolume was melkpoeder het belangrijkste product van de coöperatieve groep. Uelzena bracht in 2017 ruim 76.600 ton product op de markt, een toename van 6,9 procent.

De speciaalproducten, waaronder instantdranken, gezondheidsproducten, speciale droge ingrediënten waren goed voor € 111 miljoen omzet. Dat was vrijwel gelijk aan de omzet uit 2016. Het verkoopvolume viel 1,5 procent lager uit tot een totaal van 44.000 ton.

Met kaas behaalde Uelzena betere resultaten. De omzet steeg tot € 94 miljoen, een plus van 45 procent. Het volume nam beperkt toe met 3 procent tot ruim 31.000 ton. Het betrof voornamelijk Edammers en Goudse kaas, die voor een groot deel bij de voedselverwerkende industrie terechtkwamen.

Onder aan de streep hiel Uelzena in 2017 € 9,3 miljoen over, waardoor het eigen vermogen naar 39,1 procent van de totale balans groeide.

Bovengemiddelde melkprijs

Uelzena verwerkt de melk van 760 melkveebedrijven die bij zes verschillende coöperaties zijn aangesloten. Deze coöperaties zijn op hun beurt lid van de coöperatie Uelzena. De veehouders leverden in 2017 470 miljoen kg melk, zo’n 15 procent meer dan in 2016. Daarvoor ontvingen zij een bovengemiddelde melkprijs. Die lag met 36,54 cent per kg 0,35 cent boven het gemiddelde niveau van de melkprijzen in Duitsland. Ten opzichte van het voorgaande boekjaar kwam de melkprijs 35 procent hoger. Dat was voor een groot deel te danken aan de hoge boterprijzen waarmee Uelzena de lage eiwitprijs ruimschoots kon compenseren.

Nieuwe koers

Het bedrijf heeft een nieuwe strategie ontwikkeld, die ertoe moet leiden dat Uelzena minder afhankelijk is van de sterk fluctuerende verkoopprijzen van haar belangrijkste producten melkpoeder, boter en kaas.

Om dat te bereiken zijn alle productgroepen en vestigingen tegen het licht gehouden. Er is een plan opgesteld om nieuwe productconcepten te ontwikkelen en om de fabrieken te moderniseren. Het moet ertoe leiden dat het concern efficiënter gaat draaien, meer waarde kan toevoegen voor zijn partners en dus een betere concurrentiepositie krijgt. Daardoor kan het structureel goede bedrijfsresultaten boeken en de veehouders bovengemiddelde melkprijzen blijven uitbetalen.

De prioriteiten van de investeringsprojecten liggen in de speciale producten, melkpoeder en kaas. Uelzena acht zich in deze productcategorieën kansrijk op de markt. De productie van deze producten wordt de komende jaren opgevoerd. Daarbij wil het bedrijf de balans bewaren tussen de verwerkingscapaciteit, de afzetmogelijkheden en de melkaanvoer van de leden.

Voor de investeringen heeft Uelzena de komende vijf jaar € 100 miljoen beschikbaar. Bijna een derde van dat bedrag gaat naar de melkpoederfabriek in Uelzen waar twee nieuwe droogtorens, nieuwe verpakkingslijnen en een nieuw pakhuis worden gebouwd.

Een andere investering betreft de uitbreiding van de kaasfabriek Altmark in Bismark. De productiecapaciteit gaat daar met 25 procent omhoog tot 40.000 ton. De fabriek verwerkt de melk van veehouders die geen genetisch gemodificeerd voeders aan hun koeien voeren. De fabriek is gecertificeerd volgens de normen van Vlog, de Duitse vereniging die verantwoordelijk is voor de certificatie en uitgifte van het ‘Ohne Gentechnik’-label.

Uelzena-groep

De Uelzena-groep is in 1952 opgericht om de melk van 31 zuivelbedrijven uit Nedersaksen tot waarde te brengen. Door overnames en organische groei is de coöperatieve onderneming in de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijke leverancier van zuivelproducten aan de Duitse voedingsmiddelenindustrie.

Het bedrijf produceert ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie waaronder melkpoeder, melkvet, gezoete gecondenseerde melk; instantdranken (cacao- en koffiedrankpoeders, toppings, koffiecreamers); speciale gezondheidsproducten (om gewichtsverlies tegen te gaan en sportvoeding) en basiszuivelproducten als boter, botervet en kaas. De producten worden op de markt gebracht onder de merknamen als Uelzena, Butaris, Hoche Butter, Buvita, Buti, Trilactis, Grubon en Scho.

Dit artikel is verschenen in ZuivelZicht 1 2019. Meer vaknieuws over de Nederlandse en Belgische zuivelindustrie? Klik HIER voor een abonnement op ZuivelZicht.