Weer meer melkveebedrijven met koeien in de wei

‹ Terug naar overzicht

Weer meer melkveebedrijven met koeien in de wei

Geplaatst op:

De trend naar meer weidegang in de melkveehouderij zet door. Ook dit seizoen zijn er meer veehouders die hun koeien buiten laten lopen, blijkt uit nieuwe gegevens van FrieslandCampina.

Tekst; René van Buitenen, Foto: RFC

 

Dit jaar kiezen 303 leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina ervoor om hun koeien weer laten grazen in de wei; zij hebben weidegang opgenomen in hun bedrijfsvoering, blijkt uit een mededeling die de zuivelonderneming onlangs deed. Met die toename komt het aandeel leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina in Nederland waar de koeien buiten in de wei lopen, aan het eind van dit jaar waarschijnlijk uit op circa 81 procent. Vorig jaar lag het aandeel bedrijven met weidegang bij FrieslandCampina nog op 79,4 procent.

Sinds 2015 neemt het aandeel ledenmelkveebedrijven van de zuivelonderneming dat de koeien buiten in de wei laat grazen, jaarlijks toe (2017: 79,4 procent; 2016: 78,2 procent en 2015: 77,9 procent). Het definitieve percentage wordt vastgesteld in december als het weideseizoen is afgelopen.

Met de groei bij de grootste zuivelonderneming van Nederland komt de sectordoelstelling voor het jaar 2020 in zicht. In dat jaar moet het landelijk aandeel melkveebedrijven dat de koeien laat grazen uitkomen op 81,2 procent, het niveau van 2012. Die doelstelling hebben de zuivelondernemingen verenigd in de NZO en de melkveehouders van LTO Nederland afgesproken in het Convenant Weidegang, dat door 82 partijen is ondertekend.

“Het is positief dat jaarlijks meer ledenmelkveebedrijven zich willen inspannen om de koe in de wei te behouden. Daarmee blijft onze zuivelsector zichtbaar voor de samenleving en wordt behouden wat kenmerkend is voor het Nederlandse landschap: koeien in een groene weide”, aldus Frans Keurentjes, voorzitter van het bestuur van FrieslandCampina.

Werving nieuwe weiders

De coöperatie heeft de afgelopen maanden leden benaderd die hun koeien nog niet weiden. Honderden van hen hebben advies op maat gekregen of hebben een speciale weidegangbijeenkomst bezocht. Dit heeft geleid tot 303 extra ledenmelkveebedrijven die ervoor kiezen hun koeien vanaf 2018 weer in de wei te laten grazen. Wat de toename van het aantal leden-melkveebedrijven met weidegang betekent voor het uiteindelijke weidegangpercentage is pas aan het eind van het jaar bekend. Dan is ook het aantal leden dat gestopt is of het lidmaatschap van Friesland-Campina heeft beëindigd bekend.

Beloning

Om het weiden van koeien te stimuleren beloont FrieslandCampina zijn ledenmelkveehouders. De melkveehouders ontvangen een weidegangtoeslag van

€ 1,50 per 100 kg melk wanneer zij hun melkkoeien ten minste 120 dagen per jaar minimaal zes uur per dag laten grazen in de wei. Deelweidegang beloont FrieslandCampina met € 0,46 per 100 kg melk. Om hiervoor in aanmerking te komen, geldt dat melkveehouders minimaal 25 procent van het rundvee dat op het melkveebedrijf aanwezig is ten minste 120 dagen per jaar minimaal zes uur per dag in de wei te laten grazen. Op dit moment past ongeveer 8,6 procent van de leden-melkveebedrijven deelweidegang toe. De controles worden uitgevoerd door een onafhankelijke controleur en door de buitendienstmedewerkers van de onderneming.

Weidemelkproducten

FrieslandCampina heeft een ruim assortiment aan zuivelproducten van weidemelk. Hiermee wil het klanten en consumenten in staat stellen een bewuste keuze te maken voor weidemelkproducten en zo bij te dragen aan het behoud van de koe in het Nederlandse landschap.

Dit artikel is verschenen in ZuivelZicht 7 2018. Meer vaknieuws over de Nederlandse en Belgische zuivelindustrie? Klik HIER voor een abonnement op ZuivelZicht!