Biozuivel: Aanvullende Normen per 1 januari

‹ Terug naar overzicht

Biozuivel: Aanvullende Normen per 1 januari

Geplaatst op:

Per 1 januari 2020 gaan de Aanvullende Normen voor biozuivel gelden. Vereniging De Natuurweide wil samen met andere aangesloten bedrijven de biologische zuivel in Nederland verder ontwikkelen op kwaliteit en borging. 

Foto: De Natuurweide

Op 29 en 31 oktober worden in Asten en Utrecht regionale bijeenkomsten gehouden om biologische melkveehouders en collega’s in omschakeling te informeren over de stand van zaken en de inhoud van het programma AN. Doel is dat alle biologische melkveehouders per 1 januari aan de AN voldoen. 

Aanvullende Normen biozuivel

Vereniging De Natuurweide werkt voor de Aanvullende Normen voor biozuivel samen met de aangesloten zuivelbedrijven Weerribben Zuivel, Rouveen, Friesland Campina, Vreugdenhil Dairy Foods, EKO-Holland, Kaasmakerij Henri Willig, Royal A-ware, Arla, BioKaas Kinderdijk en Aurora. 

Dit eerste jaar is startfase

Dit eerste jaar geldt als startfase voor het programma. Melkveehouders krijgen nog geen sancties opgelegd wanneer zij niet voldoen op een of enkele aanvullende normen. Wel worden afwijkingen geregistreerd en als verbeterpunt aangemerkt voor het bedrijf. 

Er zijn bij zo’n 440 biologische melkveehouders intakecontroles uitgevoerd door Qlip en de deelnemende zuivelorganisaties op de Aanvullende Normen. Qlip voert ook vanaf 1 januari de controles uit samen met die voor de programma’s KKM, Foqusplanet en Weidegang.

Over de aanvullende normen

Biologische melkveehouders moeten vanaf volgend jaar officieel gaan werken met aanvullende normen. Ze zijn opgesteld door de sector op initiatief van De Natuurweide, de vereniging van biologische melkveehouders. De normen – opgesteld door zuivelorganisaties, voerleveranciers en adviseurs en geborgd door Qlip – vormen een aanvulling op de Europese Skal-normen. Het programma is ingedeeld in de thema’s weidegang en dierenwelzijn,  diergezondheid, voer, biodiversiteit, energie, uitstraling van bedrijf en erf en de presentatie naar de consument.