Aantal Vlaamse melkveebedrijven blijft dalen: nu minder dan 4.000

‹ Terug naar overzicht

Aantal Vlaamse melkveebedrijven blijft dalen: nu minder dan 4.000

Geplaatst op:

Het aantal Vlaamse melkveebedrijven daalde vorig jaar tot onder de 4.000 bedrijven. De totale melkproductie steeg daarentegen met 4,29 procent en ook de kwaliteit verbeterde. De melkveehouders produceerden vorig jaar in totaal 2,92 miljard liter melk. Dat is een  een gemiddelde productie per melkveebedrijf van 750.000 liter. Dit blijkt uit het jaarverslag 2020 van het Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC).

De dalende trend is sinds 2010 gaande; er waren toen in Vlaanderen 5.700 melkveebedrijven waarna het aantal in 2014 onder de 5.000 zakte. In 2019 waren er 4.107 melkveebedrijven in Vlaanderen in bedrijf. Vorig jaar zakte dit tot 3.994. Het aantal melkveebedrijven zal naar schatting van het MCC aan het eind dit jaar nog 3.800 bedragen.

Melkveebedrijven leveren topmelk

De melkveebedrijven produceren melk van topkwaliteit. Dat bewijzen de resultaten van onderzoek van MCC om de kwaliteit en de samenstelling van de geleverde melk. De hoge bacteriologische kwaliteit van de Vlaamse melk blijkt uit een gemiddeld kiemgetal van 8.900 per milliliter en een gemiddeld coligetal van 13,1 per milliliter. Een steeds verbeterende uiergezondheid resulteert voor het tweede jaar op rij in een gemiddeld celgetal dat lager is dan 200.000 per milliliter. Jarenlange controle op antibioticaresiduen in de melk werpt eveneens vruchten af: in 0,025 procent van de melkleveringen worden residuen aangetoond. Meer dan 98 procent van melkveebedrijven voldoet maandelijks aan de kwaliteitsnormen. 

Vorige maand ontvingen alle Belgische melkveehouders het eerste benchmarkrapport over het antibioticagebruik op hun bedrijf. Met dit rapport kunnen ze zien hoe het gebruik van antibiotica op het eigen bedrijf zich verhoudt tot dat van collega-melkveehouders.

Certificering weidemelk

Het MCC breidt dit jaar de certificering van weidemelk verder uit. De organisatie is door de Nederlandse Stichting Weidegang benoemd om weidegangaudits uit te voeren en weidemelk te certificeren. Melkveehouders binnen de biologische melkveehouderij hebben met de zuivelorganisaties een kader vastgesteld waar elke biologische melkveehouder in Nederland aan voldoet en waarop onder andere Stichting Weidegang en Qlip controleren. Na het certificeren van de melkveehouderijen gaat het MCC ook audits uitvoeren op verwerking en transport van de melk. 

DjustConnect

De organisatie zet ook verdere stappen naar digitaliseren. Zo worden steeds meer data waaronder gegevens voor IKM-audits geïntegreerd met DjustConnect. Dit deelplatform voor landbouwdata in Vlaanderen is opgezet door Milcobel, Aveve, Boerenbond, CRV en DGZ samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (Ilvo).