Gerben van Diepen nieuwe voorzitter Cono Kaasmakers

‹ Terug naar overzicht

Gerben van Diepen nieuwe voorzitter Cono Kaasmakers

Geplaatst op:

Gerben van Diepen (43) is op de afgelopen ledenvergadering benoemd tot voorzitter van Cono Kaasmakers. Van Diepen nam de voorzittershamer over van Evert Kremer, die sinds 2018 voorzitter was van de zuivelcoöperatie.

Gerbert van Diepen is benoemd tot voorzitter van Cono Kaasmakers.

“Ik vind het een eer en een uitdaging om in deze dynamische tijd waarin de sector verkeert, deel uit te maken van de coöperatie Cono Kaasmakers”, zegt Gerben van Diepen over zijn benoeming. “We werken met elkaar al jaren voor een toonaangevende melkprijs voor de leden melkveehouders. Dit verandert niet. Ik ben enorm gedreven me in te zetten voor een toekomstbestendige coöperatie. Door koploper te zijn op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en dierenwelzijn en daarvoor alle mogelijkheden te benutten en kansen te creëren.” De zuivelcoöperatie – die dit jaar 120 jaar bestaat – in de Beemster zet zich onder meer in om voor 2030 zijn kaasketen klimaatpositief te maken.

Vertrouwen in Gerben van Diepen 

“Gerben van Diepen is breed georiënteerd en weet wat er leeft in de agrarische wereld, maar ook daarbuiten”, aldus aftredend voorzitter Evert Kremer. “Gerben is een echte Noord-Hollander met een duidelijke mening en sterk cijfermatig inzicht. Ik heb, evenals het bestuur van Cono, het volste vertrouwen in Gerben als voorzitter en we zien hem als een belangrijke schakel in het verdere succes van coöperatie Cono Kaasmakers.”

Melkveehouder in Graft

Gerben van Diepen heeft een melkveebedrijf met 75 melkkoeien en dertig stuks jongvee in Graft. Hij is sinds 2018 algemeen bestuurslid bij Cono. Daarvoor was hij drie jaar voorzitter van het jongerencollege van de coöperatie. Daarnaast heeft Van Diepen bestuurlijke ervaring opgedaan als onder andere penningmeester van het HAJK (Hollands Agrarisch Jongeren Kontact) en als afdelingsbestuurder van LTO Noord en de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken.