Groei melkveebedrijven zet door, koesaldo daalt

‹ Terug naar overzicht

Groei melkveebedrijven zet door, koesaldo daalt

Geplaatst op:

Binnen de Nederlandse melkveebedrijven is het koesaldo in de eerste helft van dit jaar met € 104 gedaald ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Voor een bedrijf met honderd melkkoeien kan dit op jaarbasis een daling van bijna € 21.000 in het resultaat betekenen.

De gedaalde melkprijs is de belangrijkste oorzaak, aldus ABAB Accountants en adviseurs in een overzicht van cijfers en ontwikkelingen. De melkprijs lag in dit eerste halfjaar gemiddeld € 1,40 per 100 kilogram melk lager dan in de eerste helft van vorig jaar. Dat effect weegt zwaarder dan de lichte stijging van de melkproductie. De omzet en aanwas heeft ook flink te lijden onder de lagere prijzen voor kalveren en slachtvee.

Melkproductie melkveebedrijven 

De bedrijven in de melkveehouderij zijn in het afgelopen halfjaar met enkele koeien gegroeid ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. De productie per koe is met circa 30 kilogram licht gestegen tot ruim 4.700 kilogram. De totale hoeveelheid afgeleverde melk laat hierdoor ook enkele procenten stijging zien. Melkveebedrijven hebben kennelijk, ondanks de remmende werking van fosfaatrechten, weer wegen gevonden om hun melkproductie te laten groeien.

Kosten krachtvoer

De kosten van krachtvoer zijn in dezelfde periode € 11 per koe hoger dan in het eerste halfjaar vorig jaar. De oorzaak is vooral een wat hoger mengvoerverbruik per koe en niet zozeer een hogere prijs van het krachtvoer. De veekosten zoals diergezondheidskosten en fokkerijkosten zijn even hoog als in de eerste helft van 2019.