Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers

‹ Terug naar overzicht

Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers

Geplaatst op:

Het project Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers die oplossingsgericht aan de slag willen gaan met actuele onderwerpen binnen de melkveesector. Hierbij ligt de focus op vraagstukken rondom stikstof, broeikasgassen, biodiversiteit en integratie van verschillende thema’s. 

Het project richt zich op verlagen van de stikstofvoeding en ammoniakemissie, reduceren van de broeikasgasemissies, meer biodiversiteit, schoon water en bemesting volgens opbrengstafhankelijke gebruiksnormen. Daarnaast zijn de gevolgen van deze thema’s voor de bedrijfsvoering en economie van belang. Het gaat om aspecten die meespelen bij het tot stand komen van het toekomstige mest-, natuur- en milieubeleid.

Koeien & Kansen gaat voor effectief beleid

Het project wil de melkveesector en beleidsmakers helpen naar een effectief beleid, waarin aandacht is voor aanvaardbare milieubelasting en aanvaardbare kosten voor het melkveebedrijf. Melkveehouders van Koeien & Kansen-bedrijven verdienen gemiddeld meer dan de gemiddelde melkveehouder in Nederland, zo blijkt uit onderzoek van Koeien & Kansen, een samenwerking van veertie melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen University & Research en adviesdiensten. De bedrijven zijn bovendien groter en intensiever terwijl de kosten lager zijn. 

Onderzoek, discussie, communicatie

Van deelnemende melkveehouders wordt gevraagd dat ze tijd willen nemen voor onderzoek, registratie en discussie, maar ook dat ze communiceren met collega’s en contact hebben met de sector en de overheid.

Vooral melkveehouders in het noordoosten en zuidoosten van Nederland en biologische melkveebedrijven in heel het land kunnen reageren. Deelnemers ontvangen gerichte bedrijfsbegeleiding van een eigen bedrijfsbegeleider. Reageren kan tot uiterlijk 15 februari 2022 per e-mail.