Levering biogas kan voor melkveehouder geld opleveren

‹ Terug naar overzicht

Levering biogas kan voor melkveehouder geld opleveren

Geplaatst op:

Voor melkveehouders kan leveren van biogas een extra bron van inkomsten betekenen. Ze brengen zo de mest van hun koeien meer tot waarde en door de stalaanpassingen dalen de stikstof-, CO2– en methaanemissies van het bedrijf.

Dit blijkt uit een haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een biogasnetwerk. Elf melkveehouders hebben samen met FrieslandCampina, FarmConsult en de gemeente Lochem meegewerkt aan deze studie FrieslandCampina kan het gebruik van aardgas in de fabriek in Lochem fors terugdringen door lokaal geproduceerd biogas in te zetten.

Lokaal geproduceerd biogas

Voor de melkveehouders kan de mestvergisting circa 1,4 miljoen kuub biogas opleveren en 850.000 m3 besparen op het gebruik van aardgas door de zuivelonderneming, oftewel het jaarverbruik van 650 huishoudens. Dit meldt FarmConsult dat bij een aantal duurzame energieprojecten betrokken is. Het leveren van de mest voor biogas is een van de initiatieven om koeienmest om te vormen tot dit gas. 

FrieslandCampina kan het gebruik van aardgas terugdringen door lokaal geproduceerd biogas in te zetten. Door het vergisten van dierlijke mest ontstaat biogas. Door dit te ontzwavelen en via leidingen rechtstreeks naar een industriële afnemer te transporteren, kan de afnemer dit zonder al te veel aanpassingen aan installaties als alternatief voor aardgas inzetten, blijkt uit de haalbaarheidsstudie, die is uitgevoerd door CCS Energieadvies.

Gemeente Lochem

De gemeente Lochem trok een jaar geleden € 24.000 uit voor onderzoek dat duidelijk moet maken of melkveebedrijven in de regio aan de lokale zuivelfabriek van FrieslandCampina biogas kunnen leveren. De poedertorens in de fabriek in Lochem hebben veel warmte nodig; deze zouden met dit gas duurzaam kunnen werken.

Mest zelf of via hub verwerken

Veehouderijbedrijven rond Lochem produceren jaarlijks samen 66.000 ton mest waaruit zo’n 1.980.000 m3 biogas kan worden gehaald. Het plan is om de mest via een ondergronds netwerk naar een centrale biogasinstallatie te transporteren en vandaar uit naar de fabriek in Lochem te leveren, zo berichtte De Stentor. Onderzoek van CCS Energieadvies in Deventer moest uitwijzen of een dergelijke hub haalbaar is.

Een van de opties is dat de mest direct na vergisten vanuit de stal via een ondergronds biogasnetwerk naar de fabriek wordt vervoerd. Dit bespaart transport naar een biogasinstallatie. Zelf mest compleet verwerken op het bedrijf is echter niet haalbaar. 

Een andere, goedkopere mogelijkheid is het zelf deels verwerken van de mest in een installatie bij de stal om deze vervolgens via het netwerk naar de biohub bij FrieslandCampina te vervoeren. Daar wordt de mest verwerkt tot biogas die direct in de fabriek kan worden gebruikt. 

Jumpstart

Overigens wil FrieslandCampina met het project Jumpstart haar leden-melkveehouders helpen met biogas halen uit mest door monomestvergisting. Lees hier meer.