‹ Terug naar overzicht

Ook beloning voor Utrechtse melkveehouders

Ook beloning voor Utrechtse melkveehouders

Geplaatst op:

Utrecht wil melkveehouders belonen die duurzaam ondernemen. Daarvoor maakt de provincie gebruik van de Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij (UMDM). Eind dit jaar wordt een definitieve Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij vastgesteld. De komende tijd zijn er daarom pilots.

Voorbeeld van een duurzame boerderij

De Monitor Duurzame Melkveehouderij (UMDM) maakt het mogelijk per agrarisch bedrijf te meten wat de bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit is. Wanneer een bedrijf goed scoort, maakt het als beloning bijvoorbeeld kans op vergoedingen, vrijstellingen of verhoging van de melkprijs. Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw): “We willen in onze provincie meer duurzame landbouw, maar dat moet samengaan met een verdienmodel voor de boeren. Dankzij deze monitor kunnen we er samen met ondernemers, financiers en maatschappelijke organisaties voor zorgen dat duurzaam ondernemen lonend wordt. Bovendien kunnen we met behulp van de monitor, samen met de melkveehouder, schetsen hoe de melkveehouderij er in de toekomst uit kan zien.”

Klimaatneutrale landbouw

De provincie Utrecht streeft naar circulaire, natuur-inclusieve en klimaatneutrale landbouw. In 2030 moet de helft van de Utrechtse bedrijven natuur-inclusief zijn. Kringlopen zijn dan idealiter verder gesloten zijn. De 1175 melkveehouderijen die de provincie telt, kunnen hierin een waardevolle rol spelen.

Brabant en Drenthe

In enkele andere provincies lopen soortgelijke proefprojecten die tot dusver veelbelovende resultaten geven. Zo is er dit jaar voor Brabantse melkveehouders een uitbreiding van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. De provincie Noord-Brabant stelt, met financiering door het ministerie van LNV, 13,5 miljoen euro beschikbaar. Ook Drentse boeren krijgen de komende jaren een beloning voor het halen van vastgestelde doelen en daarmee het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Dat gebeurt met het project Duurzaam Boeren Drenthe, het vervolg op het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe dat zich in de afrondende fase bevindt.