Pilot BioMonitor Melkveehouderij gestart

‹ Terug naar overzicht

Pilot BioMonitor Melkveehouderij gestart

Geplaatst op:

De Pilot BioMonitor Melkveehouderij is van start gegaan. Tijdens deze pilot wordt de Biomonitor ontwikkeld, een stikstofemissie monitorings- en beloningssystematiek die recht doet aan het systeem van de biologische melkveehouderij. Dit gebeurt met intensieve betrokkenheid van een groep biologische melkveehouders.

De projectorganisatie bestaat uit afgevaardigden van Wageningen University & Research, de vereniging voor de biologische landbouw Biohuis en De Natuurweide, de vereniging voor biologische melkveehouders.

Extra bijdrage oplossen stikstofcrisis

De Quick Scan Stikstofproblematiek en Biologische Veehouderij die vorig jaar in april werd gepubliceerd, maakte al duidelijk dat de ammoniakuitstoot bij biologische melkveehouderijen lager ligt dan bij gangbare melkveehouderijen.
De biologische melkveesector wil een extra bijdrage leveren aan het oplossen van de huidige stikstofcrisis door een aantal maatregelen. Dat zijn onder meer de bedrijfsvoering optimaliseren met vakmanschap en systeemdenken om zo de emissies per hectare nog verder te reduceren. Daaronder zijn het optimaliseren van de belangrijkste factoren van het systeem, waaronder in elk geval weidegang, voeren en mest uitrijden.
Andere maatregelen zijn gangbare bedrijven, onder andere in de nabijheid van Natura 2000-gebieden, omvormen naar een biologische bedrijfsvoering en ervaringen in het integrale systeemdenken – vanuit bodem/fokkerij in samenhang optimaliseren van weidegang, voer en mest – delen met gangbare melkveebedrijven.

Elf biologische melkveebedrijven in pilot BioMonitor

Er zijn elf biologische melkveebedrijven geselecteerd als pilotbedrijf. De overige melkveehouders blijven als klankbordgroep nauw betrokken bij de pilot. Zo worden ook hun inzichten en ervaringen benut tijdens het project. Bij de selectie is onder andere gekeken naar de geografische spreiding maar ook diversiteit in bodemsoorten, bedrijfskenmerken en mate van ervaring als biologische melkveehouder. 

Meer plannen

De sector heeft elders in het land meer plannen om de stikstofuitstoot te verlagen. Zo is er een pilot met  melkveehouders met een bedrijf rond de Nieuwkoopse Plassen. Zij willen op een alternatieve manier aan de slag met het verminderen van de stikstofuitstoot en de handel in emissierechten. De melkveehouders krijgen met het plan € 300.000 steun van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de pilot verlagen de melkveehouders op diverse manieren de stikstofuitstoot van hun bedrijf. De investeringen die daarbij nodig zijn financieren ze deels met inkomsten uit het tijdelijk verleasen van stikstofrechten.
Op Schiermonnikoog willen melkveehouders de stikstofuitstoot van hun veestapel met 35 procent terugdringen door hun veestapel in te krimpen. De hierdoor weggevallen inkomsten compenseren ze met een eigen zuivelproductenlijn en zuivelboerderij.