WeideWijs wil Vlaamse weidegang weer stimuleren

‹ Terug naar overzicht

WeideWijs wil Vlaamse weidegang weer stimuleren

Geplaatst op:

De weidegang is in Vlaanderen de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Het participatieproject WeideWijs, waarin enkele melkveehouders en organisaties samenwerken, wil weidegang weer stimuleren.

Beweiding biedt diverse voordelen: de voederwaarde van vers gras is hoger dan die van ingekuild gras en de voederkosten zijn lager bij weidegang. Het participatieproject WeideWijs heeft de oorzaak van de verminderde weidegang in kaart gebracht. De beperkte beschikbaarheid van huiskavels wordt vaak als reden genoemd en ook de opkomst van melkrobots, veranderende klimaatomstandigheden en het gebrek aan financiële stimulansen spelen een rol.

Flinke teruggang in tien jaar tijd

Enquêtes van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) tonen aan dat in 2016 60 procent van de Vlaamse melkveehouders aan weidegang deed. Uit een in 2007 gehouden enquête onder 145 Vlaamse melkveebedrijven bleek nog dat 90 procent te zijn. Een vermindering met 30 procent in tien jaar tijd. Het  project WeideWijs: Toekomstgericht beweiden in Vlaanderen is vorig jaar begonnen en is een samenwerking tussen Hooibeekhoeve, Cow Coach, Obs’Herbe, ILVO en enkele melkveehouders.

Nederland: meer weidegang

In Nederland is het aandeel melkveebedrijven dat melkkoeien weidegang geeft  tussen 2015 en 2021 toegenomen van 76 procent naar 83 procent. In 2015 liep nog 65 procent van de Nederlandse melkkoeien ’s zomers in de wei. Weidegang is in ons land ingegeven door een maatschappelijke wens, die in 2015 heeft geleid  tot het Convenant Weidegang. Hierin staan afspraken om weidegang te stimuleren, door onder andere een hogere prijs voor de melk van weidende koeien te betalen en voorlichtingsprogramma’s aan te bieden voor boeren die weidegang willen toepassen. Door deze maatregelen neemt sinds 2016 het aandeel bedrijven dat de koeien laat grazen weer toe.