Drie melkveehouders starten Nuffield-scholar 2020

‹ Terug naar overzicht

Drie melkveehouders starten Nuffield-scholar 2020

Geplaatst op:

Nuffield Nederland presenteerde afgelopen vrijdag vier nieuwe scholars 2020. Daarvan zijn drie innovatieve ondernemers actief in de melkveehouderij.

Links Annechien ten Have, voorzitter Nuffield Nederland, met de vier geselecteerde nieuwe scholars 2020. Van links naar rechts: Frank Lenssinck van Veenweiden Innovatiecentrum,  agrarisch ondernemer Frank Mandersloot  en melkveehouders Nick van den Pol en Judith de Vor. (Foto: Nuffield Nederland)

Judith de Vor heeft samen met haar man een melkveebedrijf in Snelrewaard met 120 koeien en 35 stuks jongvee op 40 hectare grond.  Zij gaat met haar scholarship onderzoeken hoe er verbinding en uiteindelijk vertrouwen kan ontstaan tussen de publieke en politieke opinie als het gaat het om agrarisch ondernemerschap en wonen en werken op de boerderij.

Meedoen aan Nuffield voor inspiratie

Frank Lenssink, directeur van het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld, houdt zich bezig met systeeminnovaties om de westelijke veenweiden op het gebied van ander grondgebruik, nieuwe verdienmodellen, huidig grondgebruik met aangepast waterbeheer en grondverbetering van de veenweiden. Hij neemt deel aan het Nuffield-programma om nieuwe inspiratie op te doen over andere mogelijkheden om de veenweiden duurzaam te exploiteren.

Toekomstig rantsoen melkkoeien 

Nick van de Pol heeft samen met zijn ouders een melkveebedrijf in Ruinerwold met 130 koeien en 90 hectare land waarvan 24 hectare natuurland. Hij is geïnteresseerd in hoe het rantsoen voor melkkoeien er in de toekomst uit ziet en richt zich in zijn Nuffield-onderzoek op de ontwikkeling van eiwit en ruwvoer van eigen bodem en het effect op de prestaties en diergezondheid van de koeien.

Scholarship

De ondernemers krijgen met het scholarship de kans om zich persoonlijk, maar ook hun bedrijf en daarmee de melkveesector te ontwikkelen. Ze gaan de komende twee jaar met hun onderzoeksvraag melkveehouderijen in binnen- en buitenland bezoeken.

Een Nuffield Farming scholarship wordt jaarlijks wereldwijd uitgereikt aan circa zeventig agrarische ondernemers die toonaangevend in hun sector kunnen worden. Zij zijn op dit moment al bezig met innovatief ondernemen en leveren bijzondere prestaties op of rondom hun bedrijf.