Percentage koeien in de wei neemt opnieuw toe

‹ Terug naar overzicht

Percentage koeien in de wei neemt opnieuw toe

Geplaatst op:

Het percentage melkkoeien in de wei nam vorig jaar voor het tweede jaar toe. De melkkoeien die in de wei lopen worden wel minder lang buiten gehouden. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2019 van het CBS.

Vorig jaar liep volgens de Landbouwtelling 71 procent van de 1,6 miljoen melkkoeien in Nederland buiten. Tussen 2010 en 2015 daalde het percentage koeien in de wei van 74 tot 65 procent. 

Koeien in de wei

Het percentage melkveebedrijven dat hun koeien buiten laten grazen nam vorig jaar toe tot 80 procent. Tussen 2011 en  2015 hielden melkveehouders hun koeien juist steeds vaker op stal. 

Op 77 procent van de bedrijven mochten alle melkkoeien vorig jaar de stal uit, 3 procent  van de bedrijven koos voor deelweidegang. Daar ging een deel van de koeien naar buiten. 20 procent van de bedrijven houdt de koeien het hele jaar op stal. Dit zijn overwegend grotere melkveebedrijven die 30 procent van het aantal melkkoeien in 2018 huisvesten.

Meer deelweidegang

De melkkoeien die buiten grazen worden wel minder lang buiten gehouden. Was in 2018 een melkkoe gemiddeld 1.648 uur in de wei, in 2013 was dit nog 1.941 uur. 

Deze daling van de beweidingsduur heeft te maken met onder schaalvergroting en de toename van deelweidegang. Hierbij houden melkveehouders van met name de grotere bedrijven met meer dan 160 melkkoeien een deel van de melkgevende koeien op stal. Het aandeel van deze grotere bedrijven steeg vorig jaar tot 59 procent. In 2016 was dit nog 53 procent.