Fokken op melkproductie: een melkrobot kan helpen

‹ Terug naar overzicht

Fokken op melkproductie: een melkrobot kan helpen

Geplaatst op:

Melkrobots die schommelingen in melkproductie meten, kunnen helpen om koeien met een stabielere melkproductie te fokken. 

Koeien met minder schommelingen in de productie van melk zijn gezonder, veerkrachtiger en leven langer. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Lifestock Research en CRV, organisatie voor rundveeverbetering op basis van de productiegegevens van zo’n 200.000 koeien. 

Genetische aanleg voor melkproductie 

Genetische verschillen tussen koeien zijn van invloed op de melkproductie van de koe, blijkt uit het onderzoek. “De productie van de ene koe schommelt enorm van dag tot dag, terwijl de productie van de andere koe stabiel is”, aldus Marieke Poppe, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. “We zagen dat koeien met een genetische aanleg voor een stabiele melkproductie vaak ook een genetische aanleg hadden voor een goede uiergezondheid en weinig metabole problemen zoals slepende melkziekte. Ook leefden koeien met een stabielere productie langer.” 

Fokken op stabiele productie 

Deze genetische verschillen maken het mogelijk koeien te fokken met minder schommelingen in de melkproductie. “Dagelijkse productiegegevens kunnen ons dus helpen om veerkrachtigere koeien te fokken die beter tegen een stootje kunnen”, vertelt Poppe. “Als een koe te maken krijgt met een ziekte of andere complicatie zal haar productie tijdelijk zakken. Zulke kortstondige productiedalingen uiten zich als schommelingen in de totale productie, en die zie je dus minder bij koeien die goed kunnen omgaan met stressfactoren.” 

Nieuwe inzichten door dagelijks meten 

De melkproductie werd voorheen eens per drie tot zes weken gemeten. Dit maakte het onmogelijk te kijken naar variaties in de dagelijkse productie. “Met het beschikbaar komen van dagelijkse productiemetingen door melkrobots kregen we een unieke kans om kortstondige productieschommelingen te bestuderen als maat voor ‘probleemloosheid’ of ‘veerkracht’ bij koeien”, licht onderzoeker Han Mulder toe.  

Vervolgonderzoek naar meerwaarde 

In vervolgonderzoek wil Wageningen Livestock Research zich richten op de meerwaarde van dit ‘veerkrachtkenmerk’ ten opzichte van bestaande kenmerken waar momenteel op wordt gefokt. Hierbij wordt gedacht aan uiergezondheid en levensduur. “De meerwaarde van dit veerkrachtkenmerk is wellicht dat dit kenmerk beter oppikt in welke mate koeien reageren op stressfactoren en hoe snel ze herstellen. Als deze meerwaarde er inderdaad is, dan kunnen er fokwaarden geschat worden voor schommelingen in melkproductie. Hierdoor kunnen veehouders in de toekomst hopelijk nog beter fokken op probleemloze koeien”, aldus de onderzoekers.

Lees hier meer over het onderzoek.