Melkproductie per koe in Europa verschilt sterk

‹ Terug naar overzicht

Melkproductie per koe in Europa verschilt sterk

Geplaatst op:

De melkproductie per koe in de Europese zuivellanden verschilt sterk. Op een Nederlands melkveebedrijf lag de gemiddelde productie in 2018 op ruim 9.200 kilogram melk per koe. 

Gemiddelde melkproductie (in kg) per koe in 2018.

Dit is vrij hoog ten opzichte van andere belangrijke zuivellanden. Het typisch Franse melkveebedrijf heeft een vergelijkbare productie.

Melkproductie in Denemarken het hoogst

In Denemarken leveren melkveebedrijven met bijna 10.900 kg melk per koe de hoogste productie van alle belangrijke zuivellanden. Melkveehouderijen in Ierland en Polen hebben daarentegen met iets minder dan 6.000 kg melk per koe de laagste productie van de Europese zuivellanden, zo blijkt uit gegevens van 2018 van IFCN. 

Buiten Europa

Buiten Europa is de productie van melk op bedrijven in de Verenigde Staten (Californië) het hoogst met ongeveer 10.700 kg melk per koe. Koeien op vergelijkbare melkveebedrijven in Australië produceren net 6.000 kg melk, terwijl de productie op herkenbare bedrijven in Argentinië en Nieuw-Zeeland respectievelijk rond 5.000 en 4.500 kg melk per koe bedraagt.

Lees ook: Inkomen melkveehouder blijft onder gemiddelde