Innovatief boeren: 22 procent ammoniakreductie

‹ Terug naar overzicht

Innovatief boeren: 22 procent ammoniakreductie

Geplaatst op:

Innovatief boeren in het veenweidegebied leidde de afgelopen drie jaar tot 22 procent ammoniakreductie bij de pilotbedrijven. Een pilotboer haalde met 55 procent de grootste ammoniakreductie. 

Dit is een van de uitkomsten die deze week naar voren kwam tijdens de resultatenbijeenkomst van experimenten in de Proeftuin Veenweiden. 

Resultaten door innovatief boeren

De resultaten van de pilot laten zien dat door innovatief boeren minder uitstoot van stikstof mogelijk is. Ze komen op een actueel moment nu er naar maatregelen wordt gezocht om de uitstoot  terug te dringen. LTO Noord en Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld (VIC) namen enkele jaren geleden het initiatief voor het programma Proeftuin Veenweiden Natura 2000 om te zoeken naar mogelijkheden om stikstof te reduceren. 

Op de bijeenkomst brachten  pilotboeren, melkveehouders uit de ontwikkelteams, bestuurders, beleidsmakers, ketenpartners en onderzoekers de resultaten, kansen en inzichten naar voren van experimenten van de pilotmelkveebedrijven  op veen.  

Mest verdunnen en voerrantsoen 

De pilotbedrijven namen  ammoniakreducerende maatregelen zoals het verdunnen van mest met water waardoor er minder ammoniak wordt gevormd en stikstof beter in de bodem wordt opgenomen. Ook de weersomstandigheden tijdens bemesten spelen een rol bij minder ammoniakvorming, bijvoorbeeld als het regent en de zon niet schijnt. 

Verder kan het anders inzetten van het voerrantsoen, met minder krachtvoer ofwel ruw eiwit en meer weidegang, leiden tot 10 procent ammoniakreductie. Het verdunnen van mest resulteert in minder ammoniak, maar door een betere benutting van stikstof ook in een hogere grasopbrengst. 

Minister Carola Schouten

Minister Carola Schouten (LNV): “De melkveehouders uit de proeftuin Veenweiden laten door innovatieve bedrijfsvoering zien dat het mogelijk is om de uitstoot van ammoniak te reduceren op melkveebedrijven. Een mooi staaltje ondernemerschap en een goede bijdrage aan de omschakeling naar kringlooplandbouw.”

Over Proeftuin Veenweiden 

Het driejarig innovatieprogramma Proeftuin Veenweiden is een initiatief van LTO Noord en Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Zegveld. Het programma wordt uitgevoerd door LTO Noord, Wageningen University & Research, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut. Het is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, het ministerie van LNV, het Melkveefonds en het LTO Noord fonds. 

In het programma werkten tien pilotbedrijven met onderzoekers en begeleiders aan ammoniakreducerende maatregelen. Daaromheen leerden honderd boeren in ontwikkelteams van de experimenten bij de pilotboeren. 

Bron: Provincie Zuid-Holland