Project Veehouderij en Klimaat onderzoekt uitstoot methaan

‹ Terug naar overzicht

Project Veehouderij en Klimaat onderzoekt uitstoot methaan

Geplaatst op:

In het project Veehouderij en Klimaat voeren achttien melkveebedrijven en twee melkgeitenbedrijven testen uit om de uitstoot van methaan te verminderen. Zo kunnen nieuwe sensoren emissies bedrijfsspecifiek te meten.

Foto: DSM Bovaer

De testen staat onder leiding van Wageningen Livestock Research. Voor het onderzoek heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opdracht gegeven. 

Uitstoot methaan

Van de melkveebedrijven zijn er twee biologisch, houden er twee MRIJ-vee en zijn er vier emissiearm. Een van de locaties waar Wageningen UR metingen uitvoert van de de methaanuitstoot is het biologisch melkveebedrijf van maatschap Kastelijn-Hol in Kamerik. 

Bij de testbedrijven loopt in het midden van de stal op een hoogte van circa 3 meter een lange monsternameleiding. De aangezogen lucht vanaf meerdere punten gaat gemengd naar een buis, waar sensoren de concentraties methaan, CO2 en ammoniak meten. Zo kan bedrijfsspecifiek worden gemeten wat de uitgestoten emissies zijn. Een sensorsysteem meet continu de emissies. Referentiemeetapparatuur controleert maandelijks de metingen. Op enkele meetlocaties zijn demonstraties om kennis uit het onderzoek te delen. 

Aangepast rantsoen 

De snelste route naar minder methaanuitstoot lijkt via een aangepast rantsoen te lopen. Ook het inzetten van voeradditieven wordt onderzocht. Zo test DSM het additief Bovaer dat mogelijk eind volgend jaar of voorjaar 2021 op de markt komt. Cargill wil met het toevoegen van nitraat aan het rantsoen de uitstoot verlagen.  

Vooral emissie uit pens

De belangrijkste vorm van methaanuitstoot komt van emissie uit de pens van de koe. Dit is goed voor driekwart van de totale methaanuitstoot op een melkveebedrijf. De rest is afkomstig uit de stal. De stalvloer, zoals een dichte of een roostervloer, lijkt weinig effect op de methaanuitstoot van melkvee te hebben, bleek deze week tijdens een workshop op het melkveebedrijf van Johan Vernooij in Werkhoven. Eind dit jaar worden de officiële onderzoeksresultaten van het project Veehouderij en Klimaat bekendgemaakt.