SMK herziet certificatieschema On the way to PlanetProof Melk

‹ Terug naar overzicht

SMK herziet certificatieschema On the way to PlanetProof Melk

Geplaatst op:

De Stichting Milieukeur (SMK) heeft het herziene certificatieschema van On the way to PlanetProof Melk gepubliceerd. In dit schema zijn per 1 januari een aantal maatregelen verder toegelicht en ambitieniveaus verhoogd.

Het doel van het schema blijft stappen zetten naar verder verduurzamen van de melkveehouderij en de verwerkende ketens. De wijzigingen gaan over specifieke criteria en over aanvullende richtlijnen om gegevensstromen beter te kunnen borgen. 

PlanetProof herzien schema

Het eerste certificatieschema werd eind 2018 vastgesteld. Het herziene certificatieschema is het resultaat van aanvullende besluiten, een openbare hoorzitting in november vorig jaar en vaststelling van de criteria door het College van Deskundigen agro/food Dierlijk. Deze herziene versie is geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. 

Enkele wijzigingen

Een van de wijzigingen in het schema gaat over het beheer van natuur en landschap. Er is een uitwerking gemaakt van beheerpakketten voor diverse vormen van kruidenrijk grasland en natuur-en landschapsbeheer.

Wat betreft diergezondheid en dierenwelzijn is het ambitieniveau verhoogd. Voor KoeData (voorheen CDM) geldt vanaf 1 januari een basisnorm van 86 punten en een topniveau van 92 punten. Bedrijven die aan On the way to PlanetProof deelnemen, krijgen twee keer per jaar een bezoek van een dierenarts, gericht op het KoeKompas en er is een tijdige evaluatie van de situatie van diergezondheid en dierenwelzijn op het bedrijf.

Overzicht van maatregelen

Het schema bevat tevens een overzicht van maatregelen vanuit zuivelkwaliteitssystemen, sectorafspraken en geldende wetgeving waaraan melkveehouders zijn gehouden. Deze maatregelen worden niet nogmaals genoemd in het schema van On the way to PlanetProof, maar ze zijn wel relevant omdat hierin eisen aan voer, drinkwater, dierenwelzijn en diergeneesmiddelen terugkomen.
Voor de controles van gegevensstromen wordt in het certificatieschema voor een deel aangesloten op uitkomsten uit datasystemen die door derden worden beheerd. Een belangrijk systeem is de Centrale Database KringloopWijzer (KLW). SMK heeft een analyse laten maken van de mogelijkheden om deze uitkomsten verder te borgen en in het schema aanvullende controlerichtlijnen voor administratieve controles en aanvullende fysieke controles op het bedrijf.

On the way to PlanetProof-melk 

On the way to PlanetProof-melk wordt met melktankwagens apart opgehaald bij melkveehouders die voldoen aan de criteria van dit keurmerk. Deze melk wordt gescheiden van andere melkstromen verwerkt tot gecertificeerde On the way to PlanetProof-zuivelproducten, zoals melk, karnemelk, yoghurt en kaas.