Vierde kwartaal 2019: vertrouwen komt terug bij melkveehouders

‹ Terug naar overzicht

Vierde kwartaal 2019: vertrouwen komt terug bij melkveehouders

Geplaatst op:

Melkveehouders kregen in het vierde kwartaal van 2019 duidelijk het vertrouwen terug ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. De index steeg met ruim 9 punten. De stemmingsindex nam toe met 7 punten en de index voor de middellange termijn kwam 12 punten hoger uit. 

Hiermee zijn de indexen terug op het niveau van het tweede kwartaal van 2019. Dit blijkt uit de stemmingsindex en de verwachting op de middellange termijn die samen de Agro Vertrouwensindex vormen.

Vertrouwen onder het gemiddelde

Ook al steeg het vertrouwen onder melkveehouders in het vierde kwartaal, het niveau van het langlopende gemiddelde in de sector is nog niet bereikt. Dit staat namelijk op ruim 15 punten. Door deze stijging is wel het laagste niveau sinds begin 2013 verlaten.

De stemmingsindex die de huidige situatie op het bedrijf aangeeft, nam in het vierde kwartaal toe met ruim 6 punten tot ruim 20 punten. Hiermee is deze index gelijk aan de totale land- en tuinbouwindex. Wel ligt het niveau nog wat lager dan gebruikelijk voor de sector. Dat langetermijngemiddelde ligt namelijk op 23 punten.

Melkveehouders niet tevreden

Net als bij de stemmingsindex is er bij de terugkijkende conjunctuurindex een stijging te zien: 8 punten in het vierde kwartaal van vorig jaar. Melkveehouders zijn echter in meerderheid niet tevreden over de afgelopen twaalf maanden. De index komt ondanks deze stijging nog op -14 punten.

Positiever beeld van productie

Die stijging komt doordat ondernemers de opbrengstprijzen beter hebben beoordeeld dan een kwartaal geleden. De opbrengstprijs steeg 20 punten en zorgde er ook voor, mede door een iets positiever beeld van de productie, dat omzet en winst toenamen. Wel werd de stijging afgezwakt door stijgende kosten.