Coronavirus dwingt SMK tot verschuiving inspecties

‹ Terug naar overzicht

Coronavirus dwingt SMK tot verschuiving inspecties

Geplaatst op:

Vanwege het coronavirus verschuift de Stichting Milieukeur (SMK)  inspecties op bedrijven voor keurmerken en certificaten van SMK. 

Deze inspecties kunnen enige tijd niet of niet volledig worden uitgevoerd. Zo wordt voor de certificering van Duurzame stallen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) na oplevering tot nader order uitstel verleend. 

Beperkingen door coronavirus

Wanneer het certificatieschema specifieke inspectiemomenten voorschrijft, moet daar ook bij verlenging aan worden voldaan. De geldigheidsduur van bestaande ontwerpcertificaten mag met maximaal vier maanden worden verlengd na afloop van de beperkingen als gevolg van de coronacrisis. 

Om welke stallen gaat het?

De certificatie-instelling houdt bij op welke stallen het uitstel van toepassing is en informeert SMK hierover. De instellingen regelen met hun klanten dat SMK deze informatie kan doorgeven aan RVO.