Inkomen melkveehouder blijft onder gemiddelde

‹ Terug naar overzicht

Inkomen melkveehouder blijft onder gemiddelde

Geplaatst op:

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf van melkveehouders is dit jaar geraamd op € 31.000. Dat is € 6.500 minder dan in 2018 en ook onder het gemiddelde van de € 37.000 over de periode 2014-2018.

De zuivelopbrengsten stijgen licht door een hogere melkproductie per koe. Hiermee wordt de daling van de melkprijs (-1 procent) opgevangen. Ook de verkoopopbrengst van kalveren daalt. De inkomensdaling wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten van voer, gebouwen en machines, aldus de inkomensraming van Wageningen Economic Research. 

Inkomen biologische melkveebedrijven

De biologische melkprijs daalt door een groter aanbod dit jaar met 2 procent. Door hogere prijzen voor voer, lagere veeprijzen en lagere zuivelopbrengsten daalt de beloning van biologische melkveebedrijven met € 8.500 tot gemiddeld € 28.000.