Lely kent recordverkoop melkrobot Astronaut A5

‹ Terug naar overzicht

Lely kent recordverkoop melkrobot Astronaut A5

Geplaatst op:

Lely kende vorig jaar een recordverkoop van de Astronaut A5, de in 2018 geïntroduceerde melkrobot. 

Met een toenemende inzet van robotica in de melkveehouderij wereldwijd steeg de totale omzet van het bedrijf met 46 procent naar € 606 miljoen. Vanwege een groeiend aantal systemen voor melk-, voer- en stalrobots nam ook de omzet in onder meer services fors toe. 

Melkrobot: melkveehouderij omarmt robotica 

De omzetstijging werd behaald in alle regio’s waar Lely actief is en is het sterkst zichtbaar in de Europese markten waar robotica inmiddels de norm is. Lely wil dit jaar zijn R&D-investeringen op niveau houden en blijft daarmee wereldwijd een toonaangevende speler in robotics en farmmanagement.

Coronavirus  

In 2019 zijn de prijzen voor basiszuivelproducten wereldwijd gestegen. Voor dit jaar wordt wereldwijd een bescheiden groei van de melkproductie verwacht. De verminderende economische groei, handelsoorlogen, brexit en de verspreiding van het coronavirus zullen daarnaast ook effect hebben op mondiale zuivelmarkten en melkprijzen.

Duurzaamheid 

Specifiek in Europa neemt het belang van duurzaamheid toe door enerzijds wet- en regelgeving vanuit de overheid en anderzijds door wensen vanuit de consument zoals bijvoorbeeld traceerbaarheid van voedsel, dierenwelzijn, behoud van biodiversiteit. 

Daarmee groeit de belangstelling vanuit de samenleving voor de melkveehouderij. Dit vraagt van melkveehouders een voortdurende en open dialoog met de omgeving en een bewust beheer van hun bedrijf waar het gaat om duurzaamheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid. De Lely Orbiter die onlangs bij melkveebedrijf Oostdam in bedrijf kwam en het daaraan gekoppelde Mijn Melk-platform helpt melkveehouders daarbij. Met deze ‘minimelkfabriek’ op de boerderij kunnen boeren inspelen op veranderende wensen van consumenten en investeren in een duurzame toekomst voor hun bedrijf.

Farmmanagement

Lely wil ook dit jaar een wereldwijd een leidende rol spelen op het gebied van farmmanagement en verdere automatisering van de activiteiten binnen de melkveehouderij. Tijdens de Lely Future Farm Days, een meerdaags evenement in juni, presenteert Lely zijn visie op een duurzaam en volledig geautomatiseerd melkveebedrijf van de toekomst. Ook zullen er enkele innovaties gepresenteerd worden.