ZuivelNL betaalt resterende gelden fosfaatreductieplan terug

‹ Terug naar overzicht

ZuivelNL betaalt resterende gelden fosfaatreductieplan terug

Geplaatst op:

ZuivelNL gaat binnenkort in totaal € 11 miljoen aan resterende gelden van de uitvoering van het fosfaatreductieplan aan melkveehouders terugbetalen. 

fosfaatreductieplan ZuivelNL betaalt terugPer melkveehouder is dit 8 cent per 100 kilogram melk op basis van het geleverde volume in 2017. In dat jaar is bij melkveehouders eenmalig een extra contributiebijdrage geheven van 18 cent per 100 kilogram melk. Dat was de bijdrage van de melkveehouderij aan de uitvoering van het fosfaatreductieplan. 

Fosfaatreductieplan: niet alles is besteed

Niet alle gelden zijn besteed aan het fosfaatreductieplan. Het bestuur van ZuivelNL heeft besloten om de resterende middelen terug te betalen via de zuivelondernemingen waaraan de melkveehouder in 2017 melk leverde. Melkveehouders die sindsdien zijn gestopt of overgestapt naar een andere afnemer kunnen zich tot uiterlijk 1 juni 2020 melden bij de zuivelonderneming waaraan zij in 2017 leverden.

Derogatie behouden 

In dat jaar nam de sector maatregelen om de hoeveelheid fosfaat te reduceren zoals de Regeling fosfaatreductieplan 2017, het voerspoor melkveehouderij en de subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij. 

Reductie van fosfaat was noodzaak om onder het fosfaat productieplafond te komen en zo de derogatie te behouden. Hiermee zouden melkveebedrijven in ons land gebruik kunnen blijven maken van hun uitzonderingspositie van de Nitraatrichtlijn van de Europese Unie. De sector bleef met de gezamenlijke maatregelen onder het plafond waardoor derogatie is behouden. 

Lees ook: Melkveehouders gaan stikstofuitstoot aanpakken