Algemene Vergadering Milcobel: Raad van Bestuur aangepast

‹ Terug naar overzicht

Algemene Vergadering Milcobel: Raad van Bestuur aangepast

Geplaatst op:

Milcobel heeft deze week tijdens haar algemene vergadering de herverkiesbare mandaten in de Raad van Bestuur benoemd. Bestuursleden Betty Eeckhaut en Luc Van Laer werden bij meerderheid van stemmen opnieuw verkozen als lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. 

Voorzitter Dirk Ryckaert en ondervoorzitter Kris D’haemer werden niet herverkozen. De Raad van Bestuur gaat nu voorlopig verder met zeven leden onder voorzitterschap a.i. van Betty Eeckhaut.

Omzet daalde licht

Uit het financiële resultaat van de zuivelcoöperatie van 2019 blijkt dat de omzet van de zuivelcoöperatie licht daalde van 1,26 miljard euro in 2018 naar 1,23 miljard euro vorig jaar. De winst steeg van 2,22 miljoen naar 2,55 miljoen euro. De algemene vergadering besloot een dividend uit te keren van twee procent op het ledenkapitaal van de aangesloten vennoten-leveraars.

Het aantal aangesloten melkveehouders bij Milcobel daalde in een jaar van 2.600 naar 2.525 leden.   Samen leverden zij 1,65 miljard liter ledenmelk, ruim 40 procent van de totale Belgische melkproductie. Dat is een stijging van de aanvoer van ongeveer drie procent tegenover 2018, toen 1,6 miljard liter melk werd aangeleverd door de leden. De coöperatie heeft 2.000 medewerkers voor de verwerking tot zuivelproducten zoals kaas, boter, melkpoeder, roomijs, melkdranken, room en wei. Naast eigen merken als o.a. Brugge Kaas, Nazareth en Inza melk en private label consumentenproducten voor supermarktketens produceert Milcobel grondstoffen en ingrediënten o.a. mozzarella voor de voedingsindustrie.

Onvrede houdt aan 

Het wegstemmen van Ryckaert en D’haemer betekent dat de onvrede over de gang van zaken bij Milcobel aanhoudt. De leden morren al langer omdat de melkprijs van Milcobel achterblijft bij die van de concurrentie. 

De onvrede bij het zuivelbedrijf nekte eind vorig jaar ceo Peter Koopmans. Een van de oorzaken van die onvrede binnen de coöperatie is het uitblijven van resultaten van investeringen in de afgelopen jaren.

De Algemene Vergadering kreeg ook gelegenheid om kennis te maken met Nils van Dam, sinds 19 mei jongstleden de nieuwe ceo van Milcobel, en een eerste idee te krijgen van de richting die hij wil uitgaan met Milcobel. De Algemene Vergadering drukte haar volle steun uit voor de nieuwe ceo. Nils van Dam sprak zeer duidelijk de intentie uit om nauw samen te werken en de handen in elkaar te slaan om te bouwen aan een sterke en rendabele toekomst voor de zuivelcoöperatie.

Over Milcobel

Milcobel is het grootste Belgische zuivelbedrijf met coöperatief aandeelhouderschap. De Milcobel Groep beschikt over zeven vestigingen in België en Frankrijk. Het bedrijf haalt  jaarlijks zo’n 1,7 miljard liter melk op, ongeveer 40 procent van de totale Belgische melkproductie, bij de 2525 leden melkveehouders, die door onze 2.000 medewerkers verwerkt worden tot kwaliteitsvolle zuivelproducten zoals kaas, boter, melkpoeder, roomijs, melkdranken, room en wei. Naast eigen merken (o.a. Brugge Kaas, Nazareth, Inza melk) en private label consumentenproducten voor grote supermarktketens, produceert Milcobel grondstoffen en ingrediënten voor de voedingsindustrie (o.a. mozzarella).