Melkveehouders FrieslandCampina starten pilot met methaanremmer Bovaer

‹ Terug naar overzicht

Melkveehouders FrieslandCampina starten pilot met methaanremmer Bovaer

Geplaatst op:

Ongeveer tweehonderd melkveebedrijven van FrieslandCampina starten in de tweede helft van dit jaar een pilot met methaanremmer Bovaer. Agrifirm gaat het voeradditief aan de deelnemende boeren leveren. Afhankelijk van de uitkomsten van de proef wordt het gebruik van Bovaer vanaf 2023 verder opgeschaald. 

Van links naar rechts: Hein Schumacher (ceo Royal FrieslandCampina), Dimitri de Vreeze (co-ceo Royal DSM) en Richard Korrel (boerderij Polderzicht). (Foto: FrieslandCampina)

Tijdens de pilot zullen de deelnemende melkveebedrijven Bovaer, dat door Agrifirm in het rantsoen wordt gepast, gedurende zes maanden aan hun dieren voeren. Daarnaast is er met andere voerleveranciers contact over het vervolg.

Resultaten met Bovaer

Eerdere proeven met Bovaer op de Dairy Campus in Leeuwarden lieten een methaanreductie van gemiddeld 30 procent enterische emissies per kilogram melk zien. Dit leidt tot een verkleining van de CO2-footprint met ongeveer 10 procent. Enterische emissies zijn de methaanemissies die voornamelijk ontstaan tijdens de fermentatie in de pens van herkauwers, zoals runderen. 

Minder uitstoot

De methaanuitstoot per melkkoe in Nederland vermindert met 27 tot 40 procent, afhankelijk van het rantsoen van de koe en hoeveel methaanremmer aan het voer wordt toegevoegd. In februari van dit jaar gaven de EU-lidstaten akkoord voor het op de markt brengen van het voeradditief. Eerder deden Brazilië en Chili dat al.

Onderzoeken op Dairy Campus

Bovaer vermindert de methaanuitstoot aanzienlijk. Dat zijn conclusies van eerder onderzoek naar de werking van de methaanremmer. Het onderzoek, vorig jaar uitgevoerd door Wageningen Livestock Research op de Dairy Campus, werd ontwikkeld en uitgevoerd door partners uit de zuivelwaardeketen, bestaande uit DSM, Wageningen Universiteit & Research, FrieslandCampina, Agrifirm, De Heus Voeders en ForFarmers.

De proef met Bovaer van Wageningen Livestock Research werd opgezet om de hoeveelheid methaanreductie vast te stellen in meerdere rantsoenen: in drie verhoudingen graskuil en maiskuil van het ruwvoer, typisch voor omstandigheden in verschillende regio’s in Nederland en bij twee verschillende doseringen van de methaanremmer. De gegevens uit het onderzoek dienen als onderbouwing voor een accreditatie van Bovaer in de klimaatmodule van de Nederlandse Kringloopwijzer maar zijn toepasbaar in heel Europa.

Dit voorjaar begint ook Groupe Bel met initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daaronder is een pilot met Bovaer in Frankrijk en Slowakije.

Uitstoot broeikasgassen verlagen   

FrieslandCampina wil in 2030 samen met de leden-melkveehouders naar een 33 procent lagere broeikasgasuitstoot op het boerenerf. De zuivelcoöperatie werkt aan diverse oplossingen zoals het opwekken van duurzame energie op de boerderij, het gebruik van gegarandeerd ontbossingsvrije soja in het veevoer en nu ook het verminderen van methaanuitstoot van koeien.

Een driejarige samenwerking tussen FrieslandCampina en Danone heeft inmiddels geleid tot  ruim 17 procent minder uitstoot van broeikasgassen. Deze reductie is gerealiseerd door melkveehouders van FrieslandCampina die duurzame landbouwpraktijken en groene-energieprojecten implementeerden.