KoeMonitor komt grotendeels in PlanetProof Zuivel

‹ Terug naar overzicht

KoeMonitor komt grotendeels in PlanetProof Zuivel

Geplaatst op:

Stichting Milieukeur (SMK) gaat KoeMonitor grotendeels opnemen in het schema van On the way to PlanetProof Zuivel. Het thema Dierenwelzijn en diergezondheid is een van de drie duurzaamheidsthema’s binnen het certificatieschema van On the way to PlanetProof Zuivel. 

KoeMonitor, een nieuwe landelijke diergezondheidsmonitor die door ZuivelNL is ontwikkeld, komt volgend jaar beschikbaar. 

Diverse criteria voor KoeMonitor

De melkveehouder moet om voor PlanetProof in aanmerking te komen voldoen aan diverse criteria. Eerst zijn er de algemene eisen zoals melkkwaliteit, veiligheid van mens en dier en weidegang. Dan zijn er drie thema’s gericht op biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn en diergezondheid.

Voor alle drie thema’s, die bestaan uit meerdere criteria, moet de melkveehouder voldoen aan het basisniveau en voor minstens een thema aan alle criteria op het hoogste niveau.

Dierenwelzijn en diergezondheid 

Het basisniveau voor het thema dierenwelzijn en diergezondheid in On the way to PlanetProof betekent al bewegingsvrijheid voor de koe. In een stal heeft iedere koe tenminste één ligplaats. Ook is er verplicht een elektrisch aangedreven koeborstel. 

Om vanaf volgend jaar het hoogste niveau voor dit thema te halen is het voorstel om naast een topscore op levensduur en KalfOK, diergezondheidsmonitor voor jongvee, nu ook op een topscore in KoeData, diergezondheidsmonitor voor volwassen melkvee, van minimaal 92 punten te toetsen. 

SMK onderzoekt nog of het noodzakelijk en haalbaar is om concrete grenzen te stellen voor individuele dierenwelzijns- en diergezondheidsindicatoren. Een van de indicatoren is het percentage kalversterfte.

Integraal borgingssysteem

In KoeMonitor zijn de eerder toegepaste instrumenten de CDM, KoeKompas en daarnaast KoeAlert geïntegreerd. Ze worden verder ontwikkeld. Met KoeMonitor komt er voor de sector een integraal borgingssysteem als praktisch instrument om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van melk plus borging dat melk afkomstig is van gezonde koeien. 

On the way to PlanetProof vereist daarbinnen een ambitieus aantal punten waardoor een bovenwettelijk niveau voor diergezondheid en dierenwelzijn ontstaat.  

KoeAlert, het derde nieuwe instrument in de Koemonitor, is volgend jaar nog geen onderdeel in het On the way to PlanetProof-certificatieschema.