FrieslandCampina boekt fors betere omzet en winst in ‘dynamisch halfjaar’

‹ Terug naar overzicht

FrieslandCampina boekt fors betere omzet en winst in ‘dynamisch halfjaar’

Geplaatst op:

FrieslandCampina heeft in de eerste helft van 2022 een fors hogere omzet en winst geboekt. De coöperatie zag de netto-omzet in het eerste halfjaar met 19,4 procent toenemen naar € 6,6 miljard, tegenover € 5,5 miljard in de eerste helft van 2021. “We kijken terug op een dynamische eerste helft van 2022”, constateert ceo Hein Schumacher.

Dit komt met name door prijsverhogingen, hogere basiszuivelprijzen en herstel van de out-of-homemarkt in Europa. Gecorrigeerd voor valuta-effecten steeg de omzet van FrieslandCampina met 17 procent naar € 6,5 miljard. 

Het bedrijfsresultaat steeg van € 130 miljoen naar € 328 miljoen en de nettowinst nam toe met € 77 miljoen naar € 139 miljoen door hogere basiszuivelprijzen en herstel in kindervoedingsactiviteiten.

Hogere grondstofkosten voor FrieslandCampina

Sterk gestegen grondstofkosten maakten prijsverhogingen noodzakelijk. De winstmarges in het retailkanaal stonden onder druk. De businessgroup Trading en de Professional-business profiteerden van hoge basiszuivelprijzen. Alle businessgroups profiteerden van de herwaardering van de voorraden.

De netto-omzet van de businessgroup Food & Beverage steeg in de eerste helft van 2022 met 19,7 procent naar € 4,5 miljard. Het volume van de retailmerken daalde licht ten opzichte van de eerste helft van 2021. 

De businessGroup Professional profiteerde van hogere basiszuivelprijzen, met name voor boter, en een groei van de out-of-homeactiviteiten in Europa. Voor valuta-effecten bedroeg de omzetgroei van de businessgroup Food & Beverage 17,6 procent.

Ultrapremiumsegment groeit

De netto-omzet van de businessgroup Specialised Nutrition steeg met 18,6 procent naar € 612 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hoewel het marktaandeel van Friso stabiel bleef, kende de omzet en winst in China een significante stijging, onder meer door de sterke groei van Friso Prestige. De omzet en het marktaandeel in het groeiende ultrapremiumsegment verbeterden door verdere uitbreiding van distributie naar kleinere steden in China.

De businessgroup Ingredients realiseerde een stijging van de netto-omzet van 31,8 procent naar € 775 miljoen, voornamelijk door prijsverhogingen in met name de marktsegmenten kindervoeding, ouderenvoeding en farmacie. 

Voor de businessgroup Trading leidden de sterk gestegen basiszuivelprijzen in de eerste helft van 2022 tot aanmerkelijk hogere prijsniveaus en een omzetstijging van 21,7 procent naar € 663 miljoen.

Het resultaat van de businessgroup Food & Beverage steeg als gevolg van herstel van Europese out-of-homemarkten en de hoge marktprijzen voor boter binnen Professional. De marges binnen het retailkanaal stonden ondanks prijsverhogingen onder druk. De businessgroup Trading profiteerde van de hoge basiszuivelprijzen.

De businessgroup Specialised Nutrition profiteerde onder andere van een verbeterde productmix. Herstel van het kindervoedingssegment en een goede resultaatsbijdrage van ouderenvoeding en farmacie zorgden voor verbetering van het bedrijfsresultaat van de businessgroup Ingredients.

Melkaanvoer licht gedaald

De melkaanvoer van de leden-melkveehouders daalde in het eerste halfjaar van 2022 met 4,6 procent tot 4,8 miljard kilo ten opzichte van de eerste helft van 2021 (5,0 miljard kilo) als gevolg van een daling van het ledental, mindere kwaliteit van het kuilgras en hogere voerkosten.

Melkprijs 37,8 procent gestegen

De melkprijs voor de leden-melkveehouders over het eerste halfjaar van 2022 steeg met 37,8 procent naar € 51,33 exclusief btw per 100 kilo melk ten opzichte van de eerste helft van 2021 (€ 37,25). Deze stijging werd onder meer veroorzaakt door een stijging van de basiszuivelprijzen als gevolg van de toegenomen marktvraag. De biologische melkprijs bedroeg € 57,31 exclusief btw per 100 kilo melk (eerste helft 2021: € 49,16).

Interim-uitkering

Gezien de grote onzekerheden omtrent marktontwikkelingen in de tweede helft van het jaar is besloten geen interim pro forma contante nabetaling uit te keren aan de leden-melkveehouders. Uitkering van een contante nabetaling zal daarom plaatsvinden op basis van de definitieve 2022-resultaten.

Ledenfinancieringssysteem 

“We kijken terug op een dynamische eerste helft van 2022”, constateert Hein Schumacher, ceo van Koninklijke FrieslandCampina. “Ik denk daarbij in eerste instantie aan de stikstofplannen van het kabinet en de reacties van de boeren, de oorlog in Oekraïne en de effecten daarvan op de wereldeconomie, maar ook aan de enorme inflatie waarmee we te maken hebben.” 

“Ook intern is er veel gebeurd sinds het begin van dit jaar. Binnen de coöperatie is in 2022 gestart met de invoering van het nieuwe ledenfinancieringssysteem en in juni heeft de ledenraad ingestemd met een aanpassing van het ledenaannamebeleid. Beide stappen zijn belangrijk voor de continuïteit van de onderneming. De eerste draagt bij aan de kwaliteit van het eigen vermogen van de onderneming en de tweede is belangrijk met het oog op de toekomstige melkaanvoer.”

Productienetwerk versterken 

Schumacher vervolgt: “Om goed te kunnen inspelen op kansen in de markt en om de melk van de leden-melkveehouders ook in de toekomst succesvol te kunnen blijven verwaarden, werkt FrieslandCampina voortdurend aan verbetering van zijn productienetwerk en versterking van zijn merkenportfolio. Daarom investeren we in nieuwe productievoorzieningen in Indonesië en Maleisië, nieuwe recyclebare petverpakkingslijnen in het Belgische Aalter en breiden we onze lactoferrineproductie in Veghel uit. Na strategische evaluatie hebben we besloten verder te bouwen aan kindervoedingsactiviteiten onder een sterk Frisomerk.”

“We hebben aangekondigd afscheid te nemen van een deel van onze Duitse consumentenactiviteiten van Theo Müller en zullen we ons in Duitsland focussen op een aantal van onze  internationale merken, waaronder Chocomel, Valess en Frico. Verder hebben we besloten een productielocatie in Rotterdam en twee poedertorens in Leeuwarden te sluiten. In Thailand richten we ons in het vervolg op de productie en verkoop van lang houdbare zuivelproducten en sloten we onze productielocatie voor gepasteuriseerde producten. Tot slot hebben we recentelijk een overeenkomst getekend voor de verkoop van onze productielocatie voor lokale kindervoeding in het Chinese Xiushui.”

Uitstoot broeikasgassen

Om invulling te geven aan het klimaatplan en de uitstoot van broeikasgassen sterk terug te dringen, heeft de zuivelcoöperatie onder meer een grootschalige pilot aangekondigd met veevoeradditief Bovaer dat methaanuitstoot door koeien vermindert.